Efteruddannelse af jagthundeinstruktører

Der er stadig ledige pladser på efteruddannelseskurset for jagthundeinstruktører i kreds 6 og 7, der afholdes i Ringsted lørdag den 22. oktober og søndag den 23. oktober i Ringsted.

Bemærk: Sidste frist for tilmelding: fredag den 7. oktober!

Kurset er målrettet nuværende instruktører i jagtforeninger, og har til formål at give ikke bare kendskab, men også forståelse for Danmarks Jægerforbunds instruktøruddannelse. Kurset skal danne grundlag for, at nyuddannede og efteruddannede instruktører i fællesskab kan tilrettelægge et teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for hunde og hundeførere i foreningen.

Pris: kr. 600,- inkl. Undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning.

Tilmelding skal ske på www.jaegerforbundet.dk/kurser.dk (se under jagthund)

Er der spørgsmål til kurset, er I meget velkomne til at kontakte Jagthundekonsulent Henrik V. Hove-Nielsen, tlf. 81 88 0529 , E-mail; hvh@jaegerne.dk  - der også er instruktør på kurset.