OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. september 2016

Dumpet på grund af uheldige spørgsmål

Jagttegnsaspiranterne blev udsat for kritisable spørgsmål, men får ikke en fair behandling ifølge en pressemeddelelse fra Jagttegnslærerforeningen i Danmark.

Naturstyrelsen (nu Styrelsen for Vand og Naturforvaltning) har i en mail til Jagttegnslærerforeningen bekræftet, at den er enig med Jagttegnslærerforeningen i, at 3 spørgsmål til forårets jagtprøver var uheldige. Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har meddelt Jagttegnslærerforeningen, at de 3 spørgsmål derfor ikke gentages i kommende prøver.

Styrelsen skriver i samme mail, at behandlingen af klager tager udgangspunkt i, at eventuel tvivl skal komme aspiranten til gode. Derfor undrer det Jagttegnslærerforeningen, at styrelsen endnu ikke har valgt at genindkalde de elever, der er dumpet på grund af de kritisable spørgsmål.

Jagttegnslærerforeningen har efter aktindsigt i forårets prøver haft bemærkninger til 34 af de 200 spørgsmål, og heraf er 10 misvisende, mangelfulde eller direkte forkerte.

Foreningen har været i dialog med Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen, og han bad om 3 eksempler på uheldige spørgsmål, som han efterfølgende har drøftet med styrelsen.

Disse er

-          Et sikkerhedsspørgsmål, hvor aspiranten skal vurdere et billede. Billedet er så lille, at det ikke er muligt at svare rigtigt uden forstørrelsesglas.

-          ”Bør alt skudt vildts indvolde undersøges for vildtsygdomme?” Det rigtige svar i prøven skal være ja, men det er de færreste danske jægere, der brækker en ræv, husmår eller krage. Dette vildt spises normalt ikke.

-          ”Hvilken af følgende skydestillinger er normalt den mest stabile ved skud med jagtriffel?”

Det rigtige svar er siddende med skydestok, men der findes skydestokke på markedet, hvor stabiliteten er fremragende i stående skydestilling.

For at bestå den teoretiske jagtprøve skal 36 af 40 spørgsmål besvares rigtigt. Hvis en kursist dumper med 5 fejl, og den afgørende fejl skyldes et uheldigt prøvespørgsmål, så er det et problem. I Jagttegnslærerforeningen finder vi det ganske uacceptabelt, at velforberedte jagttegnsaspiranter, der har brugt tid og penge på en prisværdig fritidsinteresse, ikke kan afslutte forløbet med en fagligt velfunderet prøve.

 

Aage Smedegaard

Formand for Jagttegnslærerforeningen i Danmark

 

10. sept. 2016