OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. januar 2016

Danmarks Jægerforbunds duelighedsprøver i jagthornsblæsning 2016

Duelighedsprøverne er muligheden for at afprøve sine evner på jagthorn. Prøverne afholdes i alle landets kredse og giver samtidig mulighed for kvalifikation til årets Forbundsmesterskab i jagthornsblæsning.

Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, som kan fremvise gyldigt medlemsbevis ved prøven, kan deltage. Det er kun muligt at deltage i den prøve, som afholdes i den kreds, hvori man er bosiddende, med mindre andet aftales med den pågældende prøveleder.

Prøven er inddelt i en guld-, sølv og bronzeprøve, og man kan aflægge prøven både på Fürst-Pless- og parforcehorn, solo og/eller i en gruppe på mindst fire personer. Ingen kan deltage i mere end én gruppe med undtagelse af gruppens musikalske leder, der kan være medlem i en anden gruppe.

Signaler

Ved aflæggelse af prøven må anvendes Fürst-Pless- eller Parforcehorn som stemmer i Bb. Ved anvendelse af Fürst-Pless eller Parforce-horn med ventiler må ventiler ikke benyttes.Der skal blæses i alt fire bundne og ét frit signal/musikstykke.

Noderne til det frie signal/musikstykke vedhæftes i forbindelse med den elektronisk tilmelding.

Der må bruges håndholdte noder i A5 format til de Frie musikstykker. Der tillades ikke opstilling af node stativer. Noden må sættes i holdere, som kan monteres på hornet.

Signalerne skal blæses efter Danmarks Jægerforbunds officielle jagthornsnoder, som findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, og som du kan læse mere om på blæsjagthorn.dk

Bedømmelsen foretages af to kvalificerede dommere.

Følgende bundne signaler er udtrukket:

Bronzeprøven:

Solo: Frokostsignalet, Rådyret, Jagt Begynd, Fremad + Holdt (spilles efter hinanden).

Grupper: Kaninen, Giv agt og samling, Haren, Flyvende vildt

Sølvprøven:

Solo: Vildtparade, Sneppen, Måren/rovdyret, Hyldest til Grævlingen

Grupper: Elgen, Kragen, Agerhønen, Rågen

Guldprøven:

Solo: Sikahjorten, Sommerbukken, Kronhjorten, Blishønen

Grupper: Begrüssung, Edderfuglen, Vækning, Dåhjorten

 

Mærker og diplomer

Deltagere, som opnår mindst 480 point ved duelighedsprøven, tildeles et diplom. Ved opnåelse af mindst 840 point kan man købe et guld-, sølv- eller bronzemærke afhængig af, hvilken klasse man stiller op i. Mærket kan købes på prøvedagen for 35 kr. pr. stk.

Endvidere kan man ved duelighedsprøven købe 5-, 10-, 15 og 20-års mærke for 75 kr. pr. stk., hvis man kan fremvise 5, 10, 15 eller 20 erhvevede diplomer fra tidligere års prøver.