Vingeundersøgelsen - Januar 2015

Onsdag, 11. feb 2015

I januar måned har Vingeundersøgelsen modtaget i alt 2.324 vinger fra 181 jægere landet over.

I gennemsnit indsendte hver jæger 12,8 vinge, spændende fra 1 vinge til 181 vinger fra den jæger, der indsendte flest.

Vingerne kom fra fugle nedlagt på i alt 290 forskellige lokaliteter.

Samlet er antallet af vinger i sæsonen 2014/15 nu oppe på 10.594 vinger.

Vi får heldigvis fortsat mange vinger tilsendt, da folk sandsynligvis er ved at tømme fryserne her efter sæsonens afslutning. Specielt modtager vi rigtig mange gåsevinger, hvilket afspejler, at folk udnytter den nye mulighed for at jage gæs på landarealer i januar.

Med afslutningen af jagtsæsonen ved udgangen af januar, nærmer vi os nu tiden for årets lodtrækning om en duejagt i England med Buhls Jagtrejser og et gavekort på kr. 1.000,- fra DJ og Korsholm. Lodtrækningerne vil finde sted i starten af marts, så alle kan nå at få sendt vinger ind i løbet af februar og dermed deltage.

Som altid trækkes der lod blandt alle der har indsendt gennem sæsonen og med stigende chancer med antallet af indsendte vinger: 1-10 vinger giver ét lod, 11-20 vinger giver to lodder osv. Vi trækker selvfølgelig også lod om årets sidste knive, hvor der udloddes én kniv for hver 1.000 vinger indsendt i februar. Igen stiger vinderchancen med antallet af indsendte vinger.

Vingeundersøgelsen vil gerne takke alle for deres bidrag gennem sæsonen, og vi håber, at de fleste vil være med igen når 2015-sæsonen starter til september.

Gamle edderfugle

Årets sidste 'historie' går på ringmærkede edderfugle, som vi har modtaget igennem sæsonen. Af 5 ringmærkede fugle skudt og indrapporteret, må vi sige, at det drejer sig om nogle gamle 'drenge', da disse har en gennemsnitsalder på 22,3 år.

De to yngste fugle er mærket som unger på henholdsvis Samsø og Saltholm i 1995 og skudt med 2 dages mellemrum ved Grenå og i Jægerspris Bugt. De blev godt 19½ år gamle. De to næste fugle er mærket som unger på Samsø og ved Køge i 1993 og blev altså godt 21 år gamle. Fuglen mærket på Samsø blev skudt ved Samsø, men fuglen fra Køge blev skudt ved Haderslev. Den sidste fugl nærmer sig en rekord-alder med 29 år, 6 måneder og 28 dage mellem mærkning som unge og d. 30. januar 2015, hvor den blev skudt i Århus Bugt. Denne fugl blev mærket d. 2. juni 1985 i Holland.

Der er sandsynligvis skudt flere ringmærkede edderfugle i Danmark gennem den seneste sæson, men for disse 5 har vi modtaget oplysninger gennem vingeundersøgelsen.I Danmark er det Zoologisk Museum i København der administrerer ringmærkning og genmeldinger af ringmærkede fugle. På Europæisk plan koordineres ringmærkningen gennem organisationen EURING. I EURINGs database fremgår det, at den ældste kendte ringmærkede vilde edderfugl blev 37,8 år gammel. Så selv om 29½ år er meget for en edderfugl, er der alligevel et stykke op til de 37!

Januars vindere

For januar er der udtrukket to vindere af den svenske EKA jagtkniv. Lodtrækningen omfattede i alt 354 lodder, idet der er taget højde for, hvor mange vinger de enkelte jægere har indsendt.

Navnene på vinderne af knive kan findes på Vingeundersøgelsens hjemmeside. Her kan man også finde oplysninger om hvor mange vinger der er blevet indsendt, få information om baggrunden for Vingeundersøgelsen, se tidligere års resultater og finde en vejledning i indsendelse.

Kuverter til vinger med portoen betalt kan man få ved at sende navn og adresse via mail eller via telefonen, 8715 5000. Husk det er gratis at deltage.

Tak for alle bidrag gennem sæsonen

Thomas Kjær Christensen