Vingeundersøgelsen i sæsonen 2014/15

Torsdag, 13. aug 2015

Der skete markante ændringer i mulighederne for jagt på vandfugle for sæsonen 2014/15. Disse ændringer var resultatet af de tilbagevendende jagttidsforhandlinger i vildtforvaltningsrådet, som medførte, at jagten på stor og toppet skallesluger, samt de tre mågearter sølvmåge, sildemåge og svartbag, blev lukket. Herudover blev jagt på edderfuglehunner også lukket.

Modsat blev der givet udvidet jagttid på gæs, hvor der blev åbnet for jagt på land i hele januar måned på grågås, blisgås og kortnæbbet gås. Kun for sædgås blev der indført en strammere forvaltning, hvor der nu kun tillades jagt på denne art i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og kun i perioden september-november.

Med de indførte ændringer, var forventningen til årets Vingeundersøgelse, at der ville komme færre vinger ind end i de forrige år. Sådan blev det ikke.

Der blev samlet indsendt 13.932 vinger i sæsonen 2014/15, hvilket er helt sammenligneligt med de to tidligere sæsoner med hhv. 13.709 og 14.086 vinger. Naturligt nok kom der ingen vinger fra skalleslugere og måger, men der blev indsendt 2.234 vinger af edderfugl, vel at mærke kun hanner. Vi skal helt tilbage til 2003/04 sæsonen siden vi sidst har modtaget mere end 2.000 vinger i en sæson, og her taler vi om både hanner og hunner.

Med hensyn til gæssene, så har der været en stigende tendens i antallet af modtagne vinger i de seneste år. Med en udvidet jagt i januar måned, er denne stigning fortsat og har i nogen grad kompenseret for tabet af skalleslugere og måger. Specielt for kortnæbbet gås og canadagås er der sket en meget markant stigning i antallet af indsendte vinger, hvoraf størstedelen er nedlagt i januar måned. For kortnæbbet gås udgør vingerne fra gæs nedlagt i januar 47% af sæsonens vinger, sammenlignet med 3-7% de forrige år. For candagås blev 70% nedlagt i januar sammenlignet med 16-37% i de forrige år.

Vingeundersøgelsen afspejler ikke nødvendigvis afskydningen af gæs på landsplan, men resultatet indikerer dog, at en del jægere har udnyttet muligheden for gåsejagt i januar.

Deltag og vind en jagtrejse

I samarbejde med Buhls Jagtrejser fortsætter vi med at udlodde 4 dages duejagt i England blandt alle, der indsender vinger gennem sæsonen 2015/16. Der vil også som sædvanligt blive udloddet knive hver måned, og blandt indsendere i september og oktober trækkes der lod om deltagelse på jagter med Naturstyrelsen.

Vinderchancen stiger med antallet af indsendte vinger. Vinderne af lodtrækningerne kan man finde på vingeundersøgelsens hjemmeside.

Vingeundersøgelsen betaler al porto ved forsendelse af vinger. Er man interesseret i at bidrage i den kommende sæson, så fremsender vi frankerede specialkuverter og en vejledning.

Oplys navn og adresse enten på tlf.: 87155000 eller i en e-mail til vinger@dmu.dk.

Vil man vide mere om vingeundersøgelsen og se mere detaljerede resultater for de enkelte arter, kan disse findes på hjemmesiden.

Tekst og grafik: Thomas Kjær Christensen