Vingeundersøgelsen - december 2014

Torsdag, 08. jan 2015

I december måned har Vingeundersøgelsen modtaget i alt 2.197 vinger fra 158 jægere landet over. I gennemsnit indsendte hver jæger 13,9 vinge, spændende fra 1 vinge til 132 vinger fra den jæger, der indsendte flest.

Vingerne kom fra fugle nedlagt på i alt 218 forskellige lokaliteter. Samlet er antallet af vinger i sæsonen 2014/15 nu oppe på 8.270 vinger, hvilket stadig er noget lavere end på samme tid sidste år, hvor der var indsendt 9.856 vinger. Med december måneds vinger har vi indhentet noget af det efterslæb, vi havde opbygget, men er samlet set stadig bagefter med ca. 1.600 vinger i forhold til sidste år.

Samlet er vi ved udgangen af december oppe på 60,6% af sidste sæsons total, så vi håber på en god slutspurt i januar. I sidste sæson modtog vi mere end 4.000 vinger efter nytår, så forhåbentlig når vi at runde de 10.000 vinger, inden sæsonen afsluttes.

Med fortsat mildt vintervejr og med gåsejagt på landarealerne i januar burde dette mål ikke være uopnåeligt.

Får man nedlagt en eller flere gæs i januar, så husk at vi meget gerne vil have én hel vinge tilsendt per fugl. Vi foretrækker vingen frem for halefjer, da mange gæs her sidst på sæsonen har skiftet disse.

Vi har fået tilsendt et billede af en pibeand nedlagt i 'marsken' i 2013. Fuglen er en udfarvet han, men afviger fra normalen ved at have et markant grønt område bag øjet. Den lyse issestribe er bredere bagved næbet og har små sorte pletter i kanten ovenpå hovedet. Dertil kommer, at fuglen faktisk har rustrøde flanker, hvor en normal pibeand kun har rødligt farvet bryst foran vingen. ; Alt i alt vurderer vi, at det med meget stor sandsynlighed drejer sig om en krydsning mellem en almindelig pibeand og en amerikansk pibeand, hvor pletterne på issen, de røde flanker og det grønne område bag øjet er kendetegn for den amerikanske version af pibeand. - Vi ved, at der i 2012 blev observeret en amerikansk pibeand han i Tøndermarsken, og at der også var en gammel han ved Sneum Digesø i 2013. Disse hanner blev begge observeret sammen med almindelige pibeænder, men om hybriden er resultatet af denne eller disse hanners aktiviteter, kan dog ikke afgøres. Et billede af anden kan ses i bunden af artiklen. For december er der udtrukket to vindere af den svenske EKA jagtkniv. Lodtrækningen omfattede i alt 310 lodder, idet der er taget højde for, hvor mange vinger de enkelte jægere har indsendt. Navnene på vinderne af knive kan findes på Vingeundersøgelsens hjemmeside. Her kan man også finde oplysninger om hvor mange vinger der er blevet indsendt, få information om baggrunden for Vingeundersøgelsen, se tidligere års resultater og finde en vejledning i indsendelse. Kuverter til vinger med portoen betalt kan man få ved at sende navn og adresse via mail ;eller via telefonen (8715 5000). Husk det er gratis at deltage. Knæk og bræk i januarThomas Kjær Christensen