OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Vildtudbyttestatistikken viser tigerspring i indberetningsprocent

Fra 61 procent til 91 procent. Så meget er andelen af jægere, der indberetter vildtudbytte, steget. Ministeren roser jægerne for indsatsen.

Indberetter du ikke dit vildtudbytte, udsteder vi ikke dit jagttegn.

Sådan lød regelændringen, der trådte i kraft sidste år, med det formål at få endnu flere jægere til at indberette deres vildtudbytte.

Den regelændring har medført, at der medio juni 2015 var indberettet vildtudbytte fra 91 procent af de 177.833 jægere, der havde indløst jagttegn i 2014/15 sæsonen. i 2013/14 var indberetningsprocenten nede på 61,6.

Der kan indberettes vildtudbytte frem til slutningen af marts 2016, så tallet kan komme endnu tættere på de 100 procent. 

- Det er rigtig godt, at indberetningsprocenten er kommet så højt op. Ikke mindst fordi det giver forskerne et endnu bedre grundlag til det videnskabelige arbejde med de danske vildtbestande. Så har vi også et meget bedre grundlag at forvalte bestandene på, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Miljø- og Fødevareminister, Eva Kjer Hansen, er enig:

- Jægerne har virkelig oppet sig og indberetter som aldrig før. Det gør statistikken mere retvisende, og det giver et mere solidt grundlag, når vi skal vurdere, hvordan vildtet trives i naturen, og om der er behov og grundlag for at justere jagttiden på de enkelte vildtarter, siger hun.

Ingen korrektion - ingen ændring

I de forgangne år har den lave indberetningsprocent medført, at forskerne har måttet korrigere de endelige tal for den manglende indberetning. Det har i sagens natur givet en usikkerhed i tallene. Den usikkerhed er man nu fri for. 

Men det har ikke givet anledning til megen ændring i tallene - de er i det store hele uændrede.

- Selvom at tallene ikke er direkte sammenlignelige over årene, giver de et godt indtryk af, at forskerne har været gode til at "gætte", hvad der ikke er blevet indberettet. Det er positivt, og bør derfor ikke give anledning til ændringer, siger Claus Lind Christensen.

Også Eva Kjer Hansen er godt tilfreds:

- Der har været enorm stor forståelse for, at der er indført en strammere praksis for at udstede jagttegn. Nu ved vi, hvad der bliver skudt i stedet for at skulle skønne, og jægerne har stadig indtil udgangen af marts til at indberette, så vi kan sagtens komme tættere på 100 procent. Samtidige kommer mange jægere med yderligere oplysninger om køn og alder på det nedlagte vildt, og det er kun med til at skaffe endnu mere viden, siger Miljø- og Fødevareministeren. 

Jægerne har frem til nu indberettet 232.000 pattedyr og 2,039 millioner fugle. Det giver et samlet udbytte på 2,271 millioner stykker vildt.

Der er få markante ændringer i årets foreløbige tal. Mest bemærkelsesværdigt er at antallet af nedlagte kortnæbbede gæs, er steget fra 8.800 til 12.200 individer. En stigning der må tilskrives januarjagten på arten.

Du kan læse hele den foreløbige rapport her.