Vigtige emner på tapetet i Norden

Tirsdag, 14. apr 2015

Norsk Skovbrugsmuseum i Elverum lagde mandag lokaler til det halvårlige bestyrelsesmøde i Nordisk Jægersamvirke (NJS). Alle de nordiske lande var repræsenteret, ligesom en repræsentant fra CIC deltog. Dagsordnen var fyldt godt op, og med stor debatlyst blev delt erfaringer, så alle fik vigtige informationer med hjem til deres eget politiske arbejde.

Samarbejdsområder

Lyddæmpere er nu blevet tilladt i alle de deltagende lande med undtagelse af Island. NJS arbejder intensivt på at gøre det let for jægerne at medbringe lyddæmpere på tværs af grænserne helt på linje med skydevåben.

For få måneder siden var det tæt på, at et generelt forbud om jagt på Havlit var blevet vedtaget. Takket været en hurtigt og omfattende indsats fra NJS - herunder ikke mindst med bistand fra medarbejdere i Danmarks Jægerforbund - er dette nu blevet forhindret. Et godt eksempel på, hvordan NJS kan have stor indflydelse på den europæiske forvaltning af vildtarter. I den kommende tid vil forskere fra Aarhus Universitet og danske jægere indsamle og udbygge datamaterialet om Havlit, således at jagten forhåbentlig kan sikres lang tid fremover på denne art.

Også sæler var et varmt emne, der blev behandlet. Sammen med den internationale interesseorganisation for jagt i Europa, FACE, arbejder NJS hårdt, med at få forhindret at handel med produkter lavet af sæler fra Østersøen bliver forbudt. NJS' synspunkt er, at når man må skyde et dyr via jagt og/eller regulering, så skal man også have mulighed for at anvende byttet. Alt andet vil være uetisk.

Bly i ammunition er konstant et emne, der optager jægerne. I Norge har Stortinget for nylig taget den - for danskere helt uforståelige - beslutning at genindføre muligheden for at anvende blyhagl til jagt. Bly til riffelammunition er et andet emne, der får stigende opmærksomhed. Flere lande i Europa begynder nu at føre diskussionen om, om man skal opfordre til at anvende alternativer til bly - for eksempel kobber - for at begrænse blyets vej i fødekæden. Blyet ender både i mennesker, der spiser vildt, og i for eksempel fugle, der spiser ådsler. Danmarks Jægerforbund er også så småt gået i gang med at gøre sin stilling klar på området.

Styrker indsats i EU

Endelig blev det kommende fitness-check af EU's naturdirektiver berørt. Hvis direktiverne bliver genåbnet, kan det få stor betydning for jagttiderne og jagtbare arter i blandt andet Danmark. Det vil i den situation være af afgørende betydning, at de nordiske lande har en stærk alliance.

Når det kommer til international lovgivning, er NJS netop nu i færd med at styrke sin indflydelse over for beslutningstagerne. I løbet af efteråret vil der blive ansat en lobbyist i EU's hovedstad, Bruxelles, der i samarbejde med de nationale jagtorganisationer i Norden skal stå for denne vigtige indsats.