Vær med til at sikre jagtens plads på havet

Onsdag, 21. jan 2015

Et nyt EU-direktiv pålægger medlemslandene at kortlægge maritime aktiviteter. I Danmark dækker den kortlægning også fritidsaktiviteterne. Så vil du være med til at sikre, at der fremadrettet tages hensyn til jagten, skal du plotte dine jagtsteder ind i et interaktivt kort.

Der er 7.300 km kyst i Danmark. Fra de mange kilometers kyst dyrkes der kitesurfing, jagt, fiskeri, ravsamleri og alverdens andre interesser og erhverv. For at sikre at der tages hensyn til alle maritime aktiviteter, er EU-medlemslandene blevet pålagt, at en række af disse aktiviteter skal kortlægges.

I Danmark har man valgt at kortlægge både erhvervs- og fritidsaktiviteter for at sikre alle en lige adgang til havet.

Fritidsdelen står Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet for. De har til lejligheden skabt et interaktivt kort, hvor brugerne plotter et sted ind, og tilføjer lidt informationer om deres aktiviteter. Den viden kan medvirke til at påvirke fremtidige planer for områderne.

Deltag for at sikre hensynet til jagt

- Det er brugerne selv, der ved, hvilke områder de bruger til fritidsaktiviteter, og det er vigtigt at få udpeget de interesseområder, så de kommer med i kortlægningen. Ellers kan der ikke tages hensyn til dem i havplanlægningen, så det er altså klart i brugernes egen interesse, siger Seniorforsker på projektet, Berit C. Kaae.

Det betyder, at hvis der i fremtiden skal kunne tages hensyn til dit hemmelige jagtsted, hvor ænderne altid flokkes, så skal dette også plottes ind.

- Og der er ikke kommer mange registreringer af jagt endnu, forklarer Berit C. Kaae.

Der er i skrivende stund kun 22 registreringer af jagt.

Formanden for Danmarks Jægerforbunds Strand og Havjagtsudvalg, John Friborg, opfordrer jægerne til at være opmærksomme på registreringen:

- Der er kommet mange flere aktiviteter langs kysten i de seneste år, og det er positivt, at myndighederne vil samle viden om alle disse aktiviteter. Jagten på fiskeriterritoriet er begrænset af reservaterne i Danmark, og der er nok ikke en eneste lokalitet i de indre danske farvande, hvor der ikke bliver drevet en form for jagt. Det vil derfor blive vanskeligt at få alle områder med. Specielt motorbådsjagten, der foregår over store afstande, når vejret er til det. Lokalforeningerne bør gå aktivt ind i dette registreringsarbejde.

Du kan finde mere information om projektet på www.havfriluftsliv.dk, hvor du også kan udfylde det interaktive kort med dit jagtsted.

-KSC