Våbentilladelser: Stadig alt for lange sagsbehandlingstider

Mandag, 20. jul 2015

Status fra de to administrative centre viser, at der er lang vej til opfyldelse af centrenes egne servicemål. Jægerforbundet deltager midt i august i et møde med de andre interessenter i sagen, hvor vi skal blive enige om, hvordan sagen bringes op politisk. Endnu en status er tikket ind fra Politiets Administrativt Center Øst (ACØ), hvor der gennem måneder har været en særdeles utilfredsstillede situation i forhold til sagsbehandlingstiderne, og status er, at sagsbehandlingstiden over den sidste måned er yderligere forringet.

Forlængede sagsbehandlingstider

Hos Politiets Administrativt Center Vest (ACV), ser vi nu også en forlængelse af behandlingstiderne, som dog er noget kortere end i ACØ, men det er ikke tilfredsstillende at behandlingstiden øges. I den status, der er sendt ud fra ACØ, oplyser de:

Desuden vil en tilgang af ressourcer i august og september blive anvendt til at bringe sagsbehandlingstiden på samme niveau som i Administrativt Center Vest inden udgangen af 2015.

Fra Danmarks Jægerforbunds side er vi selvfølgelig glade for, at der tilføres ressourcer, men vi er komplet uforstående over for, at politiet har bragt sig i denne situation. Håndtering af våbensager er jo ikke noget nyt, og vi har fra Jægerforbundets side, sammen med skytterne og våbenhandlerne, talrige gange gjort opmærksom på problemet.

Sagen skal bringes op politisk

Danmarks Jægerforbund mødes igen med Dansk Skytte Union, DGI-skytterne og Danmarks Våbenhandlerforening den 13. august for at tage endelig stilling til, hvordan sagen politisk skal håndteres fremadrettet, for vi kan på ingen måde acceptere den situation, der er.

Kravene fra Danmarks Jægerforbund vil bl.a. være:

 • Flere ressourcer til sagsbehandlingen
 • Forbedrede processer og IT-systemer hos Politiet, så det bliver lettere for brugerne
 • Forenkling af reglerne, hvor vi bl.a. foreslår, at der ikke skal søges om tilladelse til lyddæmpere i fremtiden, og at våbenpas ikke skal fornyes hvert år for haglgevær

I lyset af situationen, hvor politiet er presset, vil vi fra Danmarks Jægerforbund opfordre til, at man ikke kontakter politiet mere end højst nødvendigt, da det er de samme folk, der skal behandle telefonhenvendelser, som skal behandle våbensagerne. Men står man i en situation, hvor man har en særligt presserende sag, udtaler politiet følgende:

- På trods af de lange sagsbehandlingstider bestræber vi os på at sagsbehandle ansøgninger, som har en hastende karakter f.eks. rejse, deltagelse i vigtige konkurrencer mv., således at ansøger får sin tilladelse rettidigt.

Status på sagsbehandlingstider

ACØ har et servicemål for sagsbehandlingstiden på 20 arbejdsdage. Status modtaget fra ACØ 15. juli 2015:

 • Fornyelser af jagtvåben: otte uger
 • Nye tilladelser til jagtvåben: 11 uger
 • Blankvåbentilladelser, genopladningstilladelser, samlertilladelser mv.: op til 20 uger
 • Ind- og udførselstilladelser: inden for fem hverdage, men oftest fra dag til dag
 • Kvitteringer for glatløbede haglgeværer: 22 uger
 • Våbenpas: ni uger

ACV har et servicemål på 10 arbejdsdage, dog fem dage ved erhvervsmæssig ind- og udførsel. Status modtaget fra ACV 6. juli 2015:

 • Fornyelser af jagtvåben: fire uger
 • Nye tilladelser til jagtvåben: fire uger
 • Blankvåbentilladelser, genopladningstilladelser, samlertilladelser mv.: op til to uger
 • Ind- og udførselstilladelser: inden for én uge
 • Kvitteringer for glatløbede haglgeværer: fem uger
 • Våbenpas: tre uger

- Elsebeth Braüner