Undervisningsministeren ude i virkeligheden

Lørdag, 28. feb 2015

Et samarbejde mellem Jægerforbundets naturvejledning og Skolen i virkeligheden - Fredensborg naturskole, har vist sig at være så interessant, at det fredag den 27. februar fik selveste undervisningsminister Christine Antorini til at forlade adressen på Frederiksholm Kanal for at se nærmere på den åbne skole i det nordsjællandske.

Arrangementet denne dag fandt sted på Fredensborg Naturskole, der holder til på Krogerupvej i Humlebæk. Og undervisningsministeren kunne faktisk som noget af det første bestyrke sin interesse for arrangementet ved umiddelbart efter ankomsten at udtrykke stor glæde over det etablerede samarbejde mellem Fredensborg kommune og Jægerforbundet.

Efter en kort indledning om baggrunden for Skolen i virkeligheden og samarbejdet med Jægerforbundet, herunder overrækkelsen af lidt forarbejdet vildt til senere tilberedning i undervisningsministerens eget køkken, gik turen ud i det åbne landskab.

Inviteret til at deltage var elever fra 4Y på Nivå Skole, som skulle gå gennem flere poster, hvor der var opstillet færdigheds- og læringsmål. Her kunne ministeren tale med flere af de frivillige, der bestyrede posterne og sørgede for at guide eleverne igennem opgaverne.

Fasanens anatomi

Dagens emne var naturens spisekammer, og her blev eleverne udsat for bl.a. fasanen og fik mulighed for på nært hold at stifte bekendtskab med fasanens anatomi, i takt med at fuglen blev dissekeret for øjnene af dem. Der var tilsyneladende ingen, der havde problemer med at se noget, der måske ikke var så velkendt fra dagligdagen, og selv ministeren fik fasanblod på fingrene, inden hun gik videre til næste post.

Ved de forskellige poster kunne ministeren forsikre sig om, at eleverne fik mere viden om blandt andet vildtarter og om landskabers dannelse og deres betydning for vildtarterne. Og på denne lidt råkolde februardag sluttede arrangementet med, at der over åben ild blev tilberedt fasan, så elever og minister kunne glæde sig over at få lidt af varmen tilbage i kroppen og samtidig nyde lidt smagsprøver af den hyppigst nedlagte vildtart i Danmark.

Samarbejdet mellem Fredensborg kommune og Jægerforbundet er kommet i stand via en af Jægerforbundets naturformidlere, Thomas I. Nielsen, der i dag er ansat som Naturskoleleder og naturvejleder på Skolen i virkeligheden - Fredensborg Naturskole.

Han så muligheden for at Jægerforbundet kunne bidrage med viden, ekspertise og ikke mindst formidling over for skolens elever.

- Den opfordring tog Jægerforbundet selvfølgelig imod, fordi det giver os rigtig gode muligheder for at komme ud med vores budskaber over for vores målgruppe, børn og unge i skolealderen, siger naturvejleder Franz Holmberg.

Den matrikelløse skole

Skolen i virkeligheden, der har sin egen hjemmeside, har sin rod i Fredensborg kommune, hvor de gennem lang tid har arbejdet med denne matrikelløse skole, som direktøren for Børn, Kultur og Sundhed i Fredensborg kommune, Lina Thieden, kaldte den.

Hjemmesiden nyder støtte fra Friluftsrådet og Fredensborg kommune gør sit til at udbrede kendskabet til dette arbejde ved at indgå aftaler med andre kommuner om denne åbne skoleform.

- Vi har etableret kontakt med 15 andre kommuner med henblik på samarbejde og har faktisk indgået aftale med syv kommuner allerede, kunne lederen for Skolen i virkeligheden, Jesper Alstrøm, fortælle.

Han har været meget aktiv i de seneste ti år med at arbejde hen imod mere åbne og utraditionelle undervisningsformer, som er mere rummelig og kan byde på langt flere brugbare og relevante færdigheds- og læringsmål i forhold til den skole, vi kendte før skolereformen.

- Man kan vel med rette sige, at Fredensborg kommune har været lidt forud for deres tid. De har faktisk taget hul på skolereformen, før den blev til virkelighed, påpeger hovedbestyrelsesmedlem Kaj Refslund, som også er til stede denne dag i sin egenskab af formand for Jægerforbundets udvalg for vildt og samfund, som naturvejledningen hører under.

Samarbejdet mellem Skolen i virkeligheden og Jægerforbundet har endvidere det perspektiv, at Jægerforbundet kan bidrage med naturformidling i alle de kommuner, hvor Skolen i virkeligheden forhåbentlig bliver til, ja, netop: virkelighed!

Friluftsrådet støtter udviklingen af Skolen i virkeligheden, og herudover støtter 15. Juni Fonden selve naturvejledningen, der indgår som en væsentlig del af de mange aktiviteter, denne åbne skole kan tilbyde.

Man kan læse mere om de mange tilbud, Skolen i virkeligheden kan byde på, ved at klikke sig ind på www.skolenivirkeligheden.dk.

Tekst:Stig Tjellegaard MøllerFoto:Steen Axel Hansen