Ulvemøderne kommer

Onsdag, 15. apr 2015

Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe arrangerer i de kommende uger fire jyske informationsmøder om ulven. Formålet med møderne er at få skilt vandrehistorierne fra fakta. Desuden vil der være rådgivning om beskyttelse af husdyr.

Ulvedebatten raser i alle landets medier, og det kan være svært at afgøre, hvad der er fup, og hvad der er fakta, når vi taler om ulven og konsekvenserne af dens tilbagekomst til Danmarks natur. Derfor afholder Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, med blandt andet Danmarks Jægerforbund, fire jyske informationsmøder om ulven.

- Formålet med informationsmøderne er at komme med en god portion fakta om ulv og forvaltningen af den og skabe et forum, hvor borgere, foreninger, organisationer og myndigheder kan komme i kontakt med hinanden og åbent diskutere, hvad der er op og ned i ulvedebatten, siger kontorchef Trine Fugmann fra Naturstyrelsen.

Information og praktik

De første møder starter mandag den 20. april i Silkeborg, inden turen går til Rødding, Brovst og Holstebro. Og der vil være en god blanding af indsigt i ulvens biologi og praktisk rådgivning omkring husdyrhold i nærheden af ulveterritorier.

-Vi har inviteret både danske eksperter i ulve og Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe til møderne. Der vil være oplæg om ulves biologi og adfærdsmønster, og vi skal høre mere om, hvordan vi bedst muligt håndterer ulvens tilbagevenden til Danmark. Naturstyrelsens vildtkonsulenter vil desuden rådgive om, hvordan man bedst muligt beskytter sine husdyr, siger Trine Fugmann.

Møderne afholdes i medborgerhuse og kursuscentre, og pladsen kan være begrænset. Kom derfor i god tid, da der ikke er nogen tilmelding, og pladserne uddeles efter 'først til mølle'-princippet.

Møderne foregår:

  • Silkeborg, mandag 20. april, kl 19 - 21, Silkeborg Medborgerhus.
  • Rødding, tirsdag 21. april, kl 19 - 21, Jels Voldsted.
  • Brovst, onsdag 29. april, kl 19 - 21, Tranum Strand.
  • Holstebro, torsdag 30. april, kl 19 - 21, Mejdal Hallen.

- Kenneth Sletten Christensen