Tanker om jagt og bæredygtighed

Mandag, 18. maj 2015

Danmarks Jægerforbund er uden sammenligning landets største interesseorganisation for jægere. Det er en organisation, der består af rigtigt mange dedikerede og stærke medlemmer og en tilsvarende stærk administration. Og udviklingen går den rigtige vej - vi bliver stærkere, mere synlige og får stadigt mere at sige i den danske forvaltning af naturen, vildtet og jagten.

Enkelte vil måske mene, at der stadig er plads til, at vi kan blive bedre til at fortælle om de retninger, der udstikkes for vores arbejde og de resultater, vi opnår. Det er vi enige i, og vi erkender samtidig, at vi, når vi stikker næsen frem, risikerer en reaktion og kritik fra andre, der ikke er enige i det, vi står for. Det er forventeligt, og det må vi tage med oprejst pande.

Websiden netnatur.dk har de seneste uger sendt, hvad der vel nærmest kan betegnes som en mindre haglsværm af artikler og kritik af sted mod Danmarks Jægerforbund og den jagtfaglige vinkel, vi lægger til grund for vores arbejde. I artiklerne retter forfatteren lige dele faglige kritik og indestængt vrede mod Danmarks Jægerforbund. Resultatet er egentlig alt andet end kønt. Det gennemgående faglige kritikpunkt handler om jagtens bæredygtighed og Danmarks Jægerforbunds ageren i forhold til denne.

Det er kernestof i opfattelsen af den moderne jagt- og vildtforvaltning, og spørgsmålet er ganske enkelt for væsentligt til, at vi kan overhøre de misforståelser netnatur.dk bygger sine artikler på.

Bæredygtighed har tre ben

Netnatur.dk tilskriver Danmarks Jægerforbund æren for, at jagt ikke blot skal være biologisk bæredygtig, men at den nu pludselig også skal være økonomisk og social bæredygtig. Den ville vi frygteligt gerne kunne tage æren for. Desværre kom den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland os i forkøbet i 1980´erne.

Og siden har alle, der arbejder seriøst med natur- og vildtforvaltning, været klar over at en aktivitets bæredygtighed skal måles på netop det biologiske, det økonomiske og det sociale, herunder etiske vurderinger. Det er vanskeligt at forstå, hvordan det er forbigået forfatteren fra netnatur.dk, at jagtloven allerede tilbage i 1994 som §1 fik indført som formål:

"Lovens formål er at sikre arts- og individrige vildtbestande og skabe grundlag for en bæredygtig forvaltning heraf." og senere i samme paragraf: "at regulere jagten således, at den sker efter økologiske og etiske principper."

Det er med andre ord 21 år siden, at vi jægere fik skåret ud i pap, at vores arbejdsfelt dybest set handler om at skabe en bæredygtig jagt- og vildtforvaltning. Og lige så længe har den fagligt seriøse tilgang handlet om at sikre en jagt- og vildtforvaltning, der i alle sammenhænge er bæredygtig, når hensyn til biologi, økonomi og sociale forhold vejes sammen.

Bæredygtigheden har tre ben. Det har den haft siden slutningen af 1980´erne. Og da vi tager vores opgave alvorligt, vil vi fortsætte med at arbejde for at sikre en biologisk, økonomisk og social accepteret jagt i Danmark. Ikke alle behøver være enige med Danmarks Jægerforbund, men alle danske jægere vil vinde ved, at vi ikke modarbejder hinanden. Derfor vil vi herfra opfordre til, at vi sammen kæmper for mest mulig jagt og natur.

Hvis der undervejs opstår uklarheder i vores kommunikation om DJ's indsatser og forvaltningen af naturen, vildtet og jagten, stiller vi gerne op til en dialog - vi giver gerne den første kop kaffe.