Tak, Dan Jørgensen

Torsdag, 26. mar 2015

Danmarks Jægerforbund har i årevis kæmpet for at få fjernet nogle ulogiske regler, der har stået i vejen for at skabe mere natur på markarealerne. Nu har fødevareminister Dan Jørgensen meldt ud, at reglerne laves om.

Det bliver fremover lettere for de danske landmænd at etablere naturstriber på deres marker, uden de trækkes i mængden af gødning, der kan uddeles på resten af markarealet. Eneste krav er, at vildtstriberne ikke overstiger 3 procent af markens areal - præcis som Danmarks Jægerforbund har opfordret til.

-Landmænd oplever med de nuværende regler, at det er for dyrt og besværligt at lave naturstriber og dermed give plads til naturen og biodiversiteten. Regeringen arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling, hvor naturhensyn og god landmandsforretning går hånd i hånd. Derfor ændrer jeg reglerne, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

En fantastisk udmelding, siger jagtfaglig chef hos Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard, som i tæt samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og Landbrug & Fødevarer i årevis har kæmpet for at få ændret nogle ulogiske regler, der har stået i vejen for netop naturstriberne på markarealerne:

- De nye regler kommer til at give et markant løft for biodiversiteten på landbrugsarealerne. Hele agerlandsfødekæden med krybdyr, insekter, padder og tudser, bier, småfugle, agerhøns og harer. Det er en meget glædelig udmelding fra ministeren, som landmænd og alle naturelskere kan glæde sig over, siger Niels Søndergaard.

Regelændringen kræver en bekendtgørelse, som Fødevareministeriet sender i høring i maj.

- Torsten Lind Søndergaard