Store lokale forskelle i behandlingstiden af våbentilladelser

Tirsdag, 20. jan 2015

Politiet sammenlagde i oktober 2014 alle behandlinger af våbentilladelser i to administrative centre i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Status i januar 2015 er, at borgerne i Vestdanmark oplever kortere behandlingstid end dem i øst.

Fra oktober i fjor begyndte politiet at behandle alle ansøgninger om våbentilladelser på to centrale administrative centre, som er placeret i Tåstrup og Holstebro, og som dækker henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Tidligere blev de behandlet i de lokale politikredse.

Konkret oplever den almindelige jæger i Vestdanmark en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på fem til ti dage. I Østdanmark er man hårdere ramt - her er sagsbehandlingstiden op til fem uger.

- Det er selvfølgeligt uhensigtsmæssigt med en sagsbehandlingstid på op til fem uger. Vi kan ikke pege på de præcise årsager til forskellen lige nu, men vi arbejder hårdt på at bringe sagsbehandlingstiden ned. Centrene har kun været i drift i 3,5 måned, så der er stadig nogle knaster, der skal høvles af, forklarer Finn Jensen, sektionsleder for Våben og Tilladelser i Administrativt Center Øst (ACØ).

Individuel sagsbehandling

Når centrene modtager en ansøgning om våbentilladelse, går der en større proces i gang. Blandt andet skal hvert enkelte ansøger vandelsgodkendes. Det betyder, at straffeattesten skal være pletfri på de relevante punkter, så det er betryggende at udstede tilladelsen. Er den ikke det, vurderer de enkelte politikredse overtrædelsens karakter.

- Alle sager behandles individuelt og for at sikre en smidig sagsgang, vil vi opfordre til, at man får indsendt sine ansøgninger i god tid. Ligesom med ens rejsepas skal man for eksempel være opmærksom på, at våbenpasset er korrekt opdateret og klar til jagtrejsen, siger Finn Jensen.

Arbejder på forbedringer

En af måderne, man fra politiets side søger at forbedre sagsbehandlingstiden på, er blandt andet ved at digitalisere ansøgningsformularerne:

- Vi håber på, at få endeligt indført de digitale ansøgningsskemaer medio februar. Det vil primært give borgerne en bedre service, da man kan ansøge og betale i et og samme besøg på hjemmesiden. Og så giver det os mulighed for at sikre, at de nødvendige felter bliver udfyldt, siger Finn Jensen.

Det vil kunne medføre færre forkert udfyldte ansøgninger, hvor politiet efterfølgende må kontakte ansøgerne for yderligere oplysninger.

- Generelt skal alle felter udfyldes, og man skal være særligt opmærksom på, at våbnene er beskrevet med korrekt serie- og modelnummer, så de kan identificeres. Det er blandt andet det, vi registrerer dem på, forklarer Finn Jensen.

Vær opmærksom på indberetningen

Jægerne skal fra i år også være særligt opmærksomme på kravet om indberetning af vildtudbytte. Jagttegnet bliver nemlig ikke længere udstedt, hvis man ikke har indberettet udbyttet. Har man for eksempel en riffel og ikke et gyldigt jagttegn, er man i ulovlig besiddelse af et våben:

- Og så kan man risikere, at politiet tropper op for at hente det. Det kan medføre en bødestraf, der starter ved 4000 kroner og som i gentagende eller grove tilfælde kan medføre fængselsstraf, forklarer Finn Jensen.

Du kan finde ansøgningsskemaerne og relevant information på www.politi.dk.

Danmarks Jægerforbunds våbenteam følger udviklingen i sagsbehandlingerne.

-KSC