Stor bestyrelsesindsats giver pote til Jægerrådsårsmøde i Aarhus

Torsdag, 29. jan 2015

Onsdag d. 21. januar 2015 var der indkaldt til Jægerrådsårsmøde hos Danmarks Jægerforbund Aarhus. Bestyrelsens store arbejde de forgangne år blev belønnet med stort fremmøde og god stemningen. Der blev snakket om forbundet, RASKnatur og bestyrelsens resultater.

Der var omtrent 70 fremmødte til årsmøde i Danmarks Jægerforbund Aarhus, og samtlige 13 foreninger i kommunen var repræsenteret. De fremmødte kunne hilse på både hovedbestyrelsesmedlem Jens Bjørn Andersen, der præsenterede året der gik i forbundet, og formand Claus Lind Christensen, der gjorde rede for forbundets natursyn i RASKnatur. Claus Lind Christensen var allerede sidste år blevet shanghajet til arrangementet af Jægerrådets formand, Susanne Madsen.

Forbundet orienterede

Jens Bjørn Andersens orientering kredsede naturligt om Jagtens Hus og regnskabsåret 2014. Han varslede indflytning omkring 1. april 2016 og gav positive nyheder om det kommende regnskab:

- På trods af mange udfordringer i 2014, så er vi på vej med et stærkt regnskab, der viser et overskud tæt på de 2 millioner, som vi har budgetteret med, forklarede han de fremmødte jægere.

Claus Lind Christensen lancerede processen om revideringen af forbundets natursyn igennem RASKnatur, som du kan læse mere om på www.rasknatur.dk. Indlægget gav en del engagerede kommentarer og førte til spontan debat blandt tilhørerne.

Arbejdsomt Jægerråd

Jægerrådsformanden, Susanne Madsen, kunne sammen med repræsentanter fra samtlige kommunens jagtforeninger konstatere at bestyrelsens hårde arbejde i de forgangne år, har båret frugter. I sin beretning kunne formanden blandt andet fortælle om succesen med adgang til riffelskydebanen i Skibby - men beklagede sig samtidig over mulighederne for flugtskydning i kommunen.

Hun kunne også gøre status over Jægerrådets første år med jagt på de kommunale arealer. Århus Kommune har stillet 3 markarealer til rådighed samt et areal ved Lisbjerg Skov. Der har været indsamlet penge fra jagtforeningerne, der sammen med et tilskud fra friluftsrådet, har muliggjort opførelsen af et antal nye skydestiger. Det har resulteret i tre bukke og ét rålam. Det ene af markarealerne har man valgt ikke at benytte af sikkerheds årsager, da det ligger klods op ad motorvejen. Jagterne på de øvrige stykker har i skrivende stund (sidste jagt afholdes efter årsmødet) givet ti ænder, to harer og tre stykker råvildt. Jagterne evalueres løbende med kommunen, og en del af dem er afholdt som nyjæger jagter.

Derudover havde Jægerrådet i 2014 initieret, at syv personer kom på reguleringskursus på Kalø. Cirka 90 personer har deltaget i rågereguleringen i 2014, og i omegnen af 1200 råger er blevet reguleret.

Jægerrådsbestyrelsen har ligeledes dygtiggjort sig, idet en del af bestyrelsen har deltaget i et to dages organisationskursus på Kalø.

Samarbejde betaler sig

Susanne Madsen kunne også orientere om succes i samarbejdet med de omkringliggende Jægerråd - specielt i forbindelse med en fredningssag rejst af Danmarks Naturfredningsforening med henblik på en trampesti rundt om Solbjerg Sø.

Af andre succeser nævntes bestyrelsens møder med formanden for Hjortevildtgruppen Midtjylland, med henblik på bedre at kunne engagere jagtforeningerne i krondyrsforvaltningen og kommunens tre markvildtslav.

Efter formandens beretning gav Erik Lykke en kort orientering om kredsens virke og reklamerede for det kommende kredsmøde tirsdag d. 3. marts 2015 på Sabro Kro.

Et af de mere ventede punkter var fordelingen af jagterne på de kommunale arealer samt jagtinvitationerne fra Naturstyrelsen. Fordelingen foregik sidste år ved lodtrækning, men Jægerrådets næstformand, Lars Pank, kunne meddele, at der var flere pladser end fremmødte, hvorfor lodtrækningen var aflyst. Derimod kunne de fremmødte trække enten en uge i bukkejagten eller plads på en af efterårets jagter.

Kredsens hovedbestyrelsesmedlem, Jens Bjørn Andersen, er meget imponeret over bestyrelsens arbejde:

- Det er ganske imponerende at se, hvor meget et aktivt Jægerråd med en arbejdsom bestyrelse kan betyde for de enkelte jagtforeninger i en kommune. Jeg kan kun sige, at hvis et Jægerråd føler, at de trænger til inspiration, så kan de bare kigge mod Aarhus.

Kenneth Sletten Christensen