OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. marts 2016

Søg Plant for Vildtet-ordningen om et tilskud

Tilskudsordningen ”Plant for Vildtet” rummer en årlig pulje på 1,5 mio. kr. Alle lodsejere kan søge ordningen om et tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet.

Der kan eksempelvis være tale om at lave vildtremiser, hegn eller krat, som kan være med til at skabe yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ for vildtet.

– Mange af især buskenes blomster og frugter er vigtige fødekilder for både dyr og insekter, siger biolog Ditte Christina Olrik fra Naturstyrelsen. Det er styrelsen, som administrerer tilskudsordningen.

– Der kan søges om tilskud til 38 udvalgte træ- og buskarter, der alle har en gavnlig effekt på vildtet. Tilskuddet er på 75 % af planternes pris. Beløbet er skattepligtigt og indberettes til SKAT, tilføjer Ditte Christina Olrik.

Er man i tvivl om, hvilke af de 38 arter der egner sig bedst til stedet, hvor man har tænkt sig at plante, kan man blive klogere på plantevalg.dk.

Ansøgningsskema til Plant for Vildtet

På Naturstyrelsens hjemmeside kan man også hente inspiration til, hvordan en vildtplantning kan se ud, samt finde et ansøgningsskema og læse mere om Plant for Vildtet.

Der er ansøgningsfrist til ordningen den 31. oktober 2015 med efterfølgende levering af planterne i de to første uger af april 2016.

Særlig ordning for mus

I 2011 etablerede Naturstyrelsen en særlig tilskudsordning under Plant for Vildtet målrettet hasselmus og birkemus. Her ydes der et tilskud på 90 % af planternes pris, men der stilles også særlige krav til plantningernes design, placering og indhold af træer og buske.

Denne ordning kan kun søges i udvalgte kommuner, hvor de to arter findes eller med stor sandsynlighed forventes at forekomme. Ansøgningsskema og mere information kan for hasselmus findes her og for birkemus her.

Tekst: Carsten Dahl-Hansen
Foto: Naturstyrelsen