Skyd gerne mårhunde under bukkejagten - bare ikke dem med halsbånd på!

Fredag, 15. maj 2015

På lørdag er det den 16. maj. Bukkejagten går ind og mange af Jer vil være ude på terrænet. Når du er på bukkejagt er det muligt, at du støder ind i en mårhund - og hvordan skal du så agere?

Mårhunden er en invasiv art og ikke velkommen i den danske natur. Mårhunde må derfor reguleres hele året rundt, men kig en ekstra gang inden du sætter fingeren på aftrækkeren. Bærer mårhunden et GPS halsbånd ser Jægerforbundet og Naturstyrelsen gerne, at du lader den gå.

Mårhunde, der har GPS halsbånd på, betegnes som judasdyr. Et judasdyr er en mårhund, der er genudsat i naturen for at hjælpe med at opspore andre mårhunde, så de kan bekæmpes effektivt. Metoden virker, det har vi erfaret gennem mårhundeprojektet, hvor vi samarbejder med Naturstyrelsen om bekæmpelse af mårhund.

Der er 21 judasdyr i Danmark - 19 i Jylland og 2 på Fyn.

Giv os gerne en melding

Skyder du et enligt dyr på terrænet, er der sandsynlighed for, at det er en tæve, der er ude for at søge føde. Hannen sidder sammen med hvalpene i graven. Derfor er det vigtigt, at du kontakter os, hvis du skyder en mårhund, så vi kan hjælpe med at opspore graven og aflive eventuelle hvalpe. Hvis du ikke skyder mårhunden, vil vi stadig gerne modtage informationer om, hvor og hvornår du så dyret. Det kan være vigtigt for indsatsen i lokalområdet.

Se kontaktoplysninger på Danmarks Jægerforbunds mårhundereguleringsjægere her, hvor du også finder mere information om mårhundeprojektet.

Du kan også ringe til Naturstyrelsens hotline for mårhund på tlf.: 5114 0114

Knæk og bræk!

Fakta

  • Den officielle jagttid på mårhund løber fra 1. september til 31. januar for alle jægere. Mårhund må derudover reguleres året rundt, som kan ske uden dispensation fra Naturstyrelsen.
  • Regulering kan ske ved beskydning og ved fældefangst.
  • Regulering med skydevåben må foretages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.
  • Mårhunde må reguleres fra skydetårne og platforme - også med haglgevær. Der må reguleres ved foderplads, og det er tilladt at anvende kunstigt lys til reguleringen.
  • Kilde Naturstyrelsen.dk

- Sabina Rohde