Skuffede jægere arbejder videre med ny nationalpark

Tirsdag, 03. mar 2015

Danmarks fjerde nationalpark, og den første af sin slags uden for Jylland, blev i fredags en realitet, da miljøministeren og forligskredsen bag nationalparkloven gav grønt lys til Skjoldungernes Land. Danmarks Jægerforbund arbejder for mest muligt jagt og natur i parken, men er forundrede over ikke at få tilbudt en bestyrelsesplads som andre tilsvarende grønne organisationer.

Frivillige aftaler og målrettethed har skabt en nationalpark omkring Roskilde Fjord, der binder øer og holme sammen med skovområderne omkring Bidstrup. De frivillige aftaler sikrer, at alle parter kan opretholde deres interesser inden for nationalparkens grænser, og samtidigt nyde godt af de muligheder den giver for både turismen og naturen.

For jægerne betyder det, at vi arbejder for at skabe naturforbedringer, der kan sikre befolkningens naturinteresse, og på at formidle jagt og vildtforvaltning som en naturlig aktivitet.

Danmarks Jægerforbund vil naturligvis være en aktiv del af arbejdet omkring nationalpark Skjoldungernes Land og trækker på erfaringerne fra nationalparkarbejdet i de tre eksisterende nationalparker. Her varetager jægerne to bestyrelsesposter og to rådsposter, og jagten er en naturlig del af forvaltningen i områderne.

Stor skuffelse i DJ

Trods ihærdige bestræbelser fra Jægerforbundets side har miljøministeren ikke udpeget en jæger til bestyrelsen i Nationalpark Skjoldungernes Land, men en jagtrepræsentant skal være at finde i nationalparkrådet:

- Det glæder os naturligvis, at Danmark får endnu en nationalpark, der kan skabe grobund for en sund og varieret natur med respekt for alle de interesser, der færdes i området, og den kultur som findes der. Vi har gode erfaringer med, at jægernes repræsentanter tager aktivt del i alle anliggende i nationalparkerne - også dem, der ligger ud over jagten. Derfor er vi også meget skuffede over, at der ikke er fundet plads til jægerne i bestyrelsen i Skjoldungernes Land, siger Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen, og fortsætter:

- Heldigvis har vi også gode erfaringer med arbejdet i nationalparkrådene, så arbejdet med at få en rådsrepræsentant kører i højeste gear. Det er i samme ombæring vigtigt at huske på, at nationalparkerne bygger på frivillighed, så der indføres ingen særregler eller lignende for området. Det er udelukkende et springbræt for at forbedre naturens og kulturens kår i området, men det ville vi gerne have sat vores fingeraftryk på.

Også miljøminister Kirsten Brosbøl er forståeligt glad:

-Nationalpark Skjoldungernes Land er et stort sammenhængende landskab, der rummer alt, hvad man kan ønske sig af en nationalpark. Der er fjordlandskaber, som er et mekka for de mange fugle - ikke mindst havørne. Der er de store østdanske løvskove, de fredede herregårdslandskaber og ikke mindst de mange kulturelementer - bl.a. Roskilde Domkirke, som i forvejen er på UNESCOs Verdensarvsliste. Det er intet mindre end en perfekt kombination af natur, landskab og kultur, vi finder her. Og alt sammen sker med en lokal opbakning, støtte og energi, jeg sjældent har set mage til.

Nationalparken er opkaldt efter Skjoldungerne, der ifølge sagnene var en gammel kongeslægt med sæde i Lejre. Nationalparken forventes at blive indviet i slutningen af marts.

- Kenneth Sletten Christensen