Rigspolitiet erkender uacceptable behandlingstider på våbensager

Fredag, 20. mar 2015

Efter massivt pres fra Danmarks Jægerforbund har rigspolitiet og ACØ nu lovet kortere behandlingstider på våbensager i Østdanmark. Formand for Jægerforbundet Claus Lind Christensen skal mødes med den øverste chef for ACØ på onsdag, hvor hun vil informere om en ny handlingsplan, som indeholder flere ressourcer til våbenkontoret.

Sjællandske jægere og våbenhandlere kan efter alt at dømme se frem til kortere behandlingstider, når de fremover skal søge om våbentilladelser, våbenpas og andre våbensager hos Administrativt Center Øst (ACØ).

Efter massivt pres fra Danmarks Jægerforbund har Rigspolitiet og ACØ nu erkendt, at behandlingstiderne er uacceptable for de sjællandske jægere og våbenhandlere.

- Centerchef for ACØ Pernille Brinch har lovet mig, at hun har noget i posen, når vi mødes på hendes kontor på onsdag. Og det skal hun ærligt talt også have, for alt andet end øgede ressourcer og kortere behandlingstider er helt uacceptabelt, siger formand for jægerforbundet, Claus Lind Christensen.

På mødet vil Centerchef Pernille Brinch lytte til Danmarks Jægerforbunds forventninger til ACØ, og hun vil orientere Claus Lind Christensen om en ny handlingsplan, der skal korte behandlingstiderne.

Pt. er behandlingstiderne hos ACØ 6-8 uger, mens de hos ACV i Holstebro er op til 2 uger.

- Torsten Lind Søndergaard