Politiet bryder løfte

Mandag, 22. jun 2015

Politiet erkender, at Administrativt Center Øst (ACØ) har brudt løftet om maksimalt 4 ugers sagsbehandlingstid på våbensager. Klagerne vælter ind hos Danmarks Jægerforbund, som er i fortsat dialog med politiet om problemstillingen.

For få uger siden var meldingen fra Administrativt Center Østs ledelse, at våbenkontoret overholdte de 4 ugers sagsbehandlingstider, som ledelsen i slutningen af marts lovede ville være gældende fra midten af april. Men klagerne over lange sagsbehandlingstider hos ACØ vælter for tiden ind til Danmarks Jægerforbund.

På et møde den 15. juni 2015 hos ACØ i Taastrup, som var arrangeret af DGI og Dansk Skytte Union, blev det endnu engang tydeligt, at politiets håndtering af våbenområdet sejler.

Jægere tager ressourcer fra sportsskytter

Sagsbehandlingstiderne er urimeligt lange, og det viser sig tilmed, at den sagsbehandlingsgaranti på 4 uger, som man lovede Danmarks Jægerforbund efter voldsomt pres, er sket på bekostning af blandt andre sportsskytterne, som må vente op til 24 uger på deres tilladelser.

- Det bør efterhånden være tydeligt for enhver, at politiets øverste ledelse har sat alt for få ressourcer af til at løse opgaven på de to hovedcentre i Holstebro og Taastrup, som før lå ude hos de lokale politistationer. Jægere, våbenhandlere, sportsskytter og så videre har oplevet en stærkt forringet service fra det offentlige, og det kan vi ikke leve med, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Politiet beklager

Politiet erkender, at sagsbehandlingstiderne er for lange, og at den generelle service er for ringe. Der arbejdes derfor på at forenkle sagsgangene - eventuelt ved et 'saneret' regelsæt for tilladelser. Danmarks Jægerforbund er i løbende dialog med politiet, og følger ganske nøje med i arbejdet med at levere en tilfredsstillende service over for de danske jægere og andre våbenejere, og vi vil løbende orientere om politiets fremskridt - eller tilbageskridt.

Ifølge ACØ lyder deres sagsbehandlingstider pt:

  • Fornyelser af jagtvåben: 6 uger
  • Nye tilladelser til jagtvåben: 8 uger
  • Blankvåbentilladelser, genopladningstilladelser, samlertilladelser mv: op til 19 uger
  • Ind- og udførselstilladelser: indenfor 5 hverdage, men oftest fra dag til dag
  • Kvitteringer for glatløbede haglgeværer: 21 uger. (Det skal bemærkes, at kvitteringen for anmeldelse af glatløbede haglgeværer ikke har nogen betydning for, hvorvidt jægeren kan anvende sit glatløbede haglgevær til jagt. Når blot jægeren 8 dage efter erhvervelsen har anmeldt købet til politiet, så er lovens bestemmelser overholdt)
  • Våbenpas: 14 uger
  • SKV 1 og 3: 24 uger
  • SKV 2 og 4: 19 uger.

På trods af de lange sagsbehandlingstider bestræber ACØ sig på at sagsbehandle ansøgninger, som har en hastende karakter f.eks. rejse, deltagelse i vigtige konkurrencer mv. således, at ansøger får sin tilladelse rettidigt.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard