Plant for vildtet er nu åben for ansøgninger

Onsdag, 18. mar 2015

30. april er der ansøgningsfrist til Naturstyrelsens tilskudsordning "Plant for vildtet", hvor det er muligt for lodsejere at få del i puljen på 1,5 millioner kroner. Som navnet antyder skal pengene gå til beplantning, der er gavnligt for vildtet. Få mere information om ordningen og hent inspiration til god beplantning her.

Tilskudsordningen Plant for vildtet" rummer en årlig pulje på 1,5 mio. kr. Alle lodsejere kan søge ordningen om et tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. Det kan eksempelvis være vildtremiser, hegn eller krat, der kan være med til at skabe yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ for vildtet.

Der kan søges om et tilskud på 75 % af planternes pris.

Det er Naturstyrelsen, som administrerer tilskudsordningen.

- Mange af især buskenes blomster og frugter er vigtige fødekilder for både dyr og insekter, siger biolog Ditte Christina Olrik, Naturstyrelsen.

Hun oplyser, at der kan søges om tilskud til 39 udvalgte træ- og buskarter, der alle har en gavnlig effekt på vildtet. Er man i tvivl om hvilke af de 39 arter, der egner sig bedst til stedet, hvor man har tænkt sig at plante, kan man blive klogere på plantevalg.dk.På Naturstyrelsens hjemmeside kan man også hente inspiration til, hvordan en vildtplantning kan se ud, samt finde et ansøgningsskema og læse mere om Plant for vildtet.

I 2015 er der ansøgningsfrist til ordningen den 30. april (disse planter leveres i de første to uger af november) og den 31. oktober (planterne leveres i de to første uger i april 2016).

- Carsten Dahl-Hansen