Opgradering af trækvildtsområdet

Onsdag, 21. jan 2015

Mest mulig jagt og natur er overliggeren for arbejdet i Danmarks Jægerforbund, og et væsentligt led i det arbejde er hele trækvildtsområdet.

Derfor bliver det nu opprioriteret, og helt konkret søges en ny trækvildtskonsulent.

På trækvildtsområdet er der fokus på såvel jagtbare som ikke-jagtbare fuglearter og sæler. Der arbejdes i øjeblikket på en række strategiske trækvildtsområder, og planlægningen af yderligere strategiske indsatser fremadrettet.

Vi er også i fuld sving med at sikre jagtinteresser ved at implementere EU direktiver - herunder Natura 2000. Det gælder blandt andet lokal uddannelse ude i landet og rådgivning af vores tillidsfolk og medlemmer. Alt sammen med hovedfokus på at sikre og udbygge jagtmulighederne på trækvildt.

For at kunne eksekvere strategien på trækvildtsområdet på tilfredsstillende vis og sikre en optimal faglig rådgivning, der understøtter de politiske processer, opgraderes trækvildtsområdet med rekrutteringen af en stærk faglig medarbejder.

- Vi har allerede særdeles kompetente medarbejdere på trækvildtsområdet, og med yderligere en medarbejder, der alene har trækvildtsområdet som sit arbejdsfelt, vil vi i endnu højere grad kunne sikre vores ambition om at opbygge en stærk profil og skabe en organisation, der har fokus på de mange trækvildtarter, deres levesteder og de mennesker, der forvalter disse levesteder, fortæller afdelingschef i Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen, Niels Søndergaard, og understreger:

- Det er derfor med stor forventning til den fremtidige trækvildtsindsats i Jægerforbundet, at vi slår en stilling op som trækvildtskonsulent. Den nye trækvildtskonsulent skal derudover arbejde på at skabe projekter, der medvirker til at sikre Danmarks Jægerforbunds faglige niveau og indsats inden for trækvildtområdet. Det drejer sig om identificering, facilitering, og gennemførelse af naturforvaltningsprojekter med særligt fokus på levestedsforvaltning.