OPDATERET: Post fra Naturstyrelsen og fornyelse af jagttegn

Torsdag, 22. jan 2015

Der er nu kommet dato på orienteringsbrevene fra Naturstyrelsen, der omhandler de nye digitaliseringskrav i jagttegnsbekendtgørelsen. Du modtager brevet med almindelig post, hvis du er undtaget fra digitaliseringspligten, og ellers skal du tjekke din digitale postkasse i slutningen af januar.

Jægere der er fritaget fra digitaliseringspligten

De nye regler om digital post er trådt i kraft. Men er du fritaget fra digitaliseringspligten, modtager du fortsat information fra Naturstyrelsen i din almindelige postkasse. Det gælder både et orienteringsbrev, der udsendes fra styrelsen i de kommende dage, samt brevet om fornyelse af jagttegn og indberetning af vildtudbytte, som lander i din fysiske postkasse i starten af marts.

Vær opmærksom på at kravet om, at du indberetter dit vildtudbytte for at få udstedt jagttegnet, stadig gælder. Så længe du er fritaget fra digitaliseringspligten, foregår dette også via almindelig post.

Jægere der ikke er fritaget fra digitaliseringspligten

Langt de fleste jægere skal dog tjekke deres digitale postkasse for fremtidige breve fra Naturstyrelsen. Det gælder også her, at det både er orienteringsbrevet og den årlige vildtinformation, du plejer at modtage fysisk i starten af marts. Det digitale orienteringsbrev udsendes fra fredag den 23. januar og nogle dage frem.

Den nye regel om indberetningen af dit vildtudbytte, som krav for udstedelsen af jagttegnet, skal opfyldes digitalt. Du skal indberette dit vildtudbytte og forny dit jagttegn på www.jagttegn.dk.

For begge grupper betyder kravet om indberetning, at du skal indberette dit udbytte og betale for jagttegnet, inden det udstedes.

Og det skal du have gjort, så jagttegnet er gyldigt fra 1. april, hvis du har en riffel eller har ammunition. Ellers vil din våbentilladelse også være ugyldig, og så risikerer du et besøg fra politiet. Kravet om indberetning af vildtudbytte gælder kun, hvis du har indløst jagttegn i det forgangne år.

Kenneth Sletten Christensen