Nyt projekt skal hjælpe havlitten

Torsdag, 22. jan 2015

Dykandejagten er nu inde i sin sidste måned, når vejret tillader det, tager mange havjægere til havs for at få fugle i fryseren. I år vil en gruppe syddanske havjægere give vildtbiologerne mulighed for at se nærmere på nogle af de nedlagte dykænder. Det sker som en del af et projekt, som Danmarks Jægerforbund og Institut for Bioscience - Kalø, Aarhus Universitet (DCE) har igangsat sammen.

Projektet skal først og fremmest give viden om konditionen hos havlit, men også fløjlsænder og sortænder indgår i undersøgelserne.

Hos Danmarks Jægerforbund er det jagtkonsulent Bent O. Rasmussen, der arbejder sammen med jægere i områderne omkring Sydfyn, Als og Vadehavet for at få indsamlet de ønskede fugle.

Bent O. Rasmussen fortæller:

- Vi har meget fokus på havlitten. Østersøbestanden af havlit er tilsyneladende blevet markant mindre de seneste år, og der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en international forvaltningsplan for havlit. Planen forventes vedtaget til efteråret, og vi har undervejs bidraget til planens faglige indhold og vinkling.

I starten var det opfattelsen, at det ville blive vanskeligt at opretholde jagt på havlit, men arbejdet synes at tage en form, hvor fremtidig jagt kan gennemføres på et bæredygtigt grundlag.

Danmarks Jægerforbund er glade for, at forvaltningsplanens indhold langt hen ad vejen stemmer overens med de synspunkter, vi har givet udtryk for.

For lidt viden

Situationen er den, at der på tværs af landende omkring Østersøen findes meget lidt viden om, hvor galt det står til med havlitten, og hvad årsagerne i givet fald kan være. Det er Jægerforbundets ønske, at der i de kommende år igangsættes de nødvendige undersøgelser, så forvaltningen af både havlit og jagten på arten gennemføres på det bedst mulige faglige grundlag.

Netop her findes årsagen til, at Jægerforbundet og Århus Universitet er gået sammen om et projekt i forhold til dykænder. Jægerne indsamler de ønskede fugle, og biologerne på Århus Universitet undersøger fuglenes kondition.

Fra Universitetet er det Ib Krag Petersen der er tovholder. Ifølge Ib Krag Petersen er det igangsatte projekt en af de byggesten, der sammen kan skabe et grundlag for at forvalte havlitten fremover:

- Med de indsamlede fugle i hånden vil vi få konkrete data om fuglenes kondition, fødevalg, og eventuelt hvor fuglene er født og opvokset. Konceptet for projektet er meget enkelt, og det kan forhåbentligt gentages i andre af Østersølandene og derved få større vægt.

Engagerede jægere

Stig Egede Hansen, der er formand for Danmarks Jægerforbunds Trækvildtudvalg runder historien fint af med sit syn på jægernes engagement:

- At gå ind i det her projekt med indsamling af havdykænder er et bevidst valg og en del af vores strategi på området. Vi ønsker først og fremmest at bidrage konstruktivt til udarbejdelsen af den internationale forvaltningsplan. Men vi vil også selv gå ud og skabe de samarbejder og projekter, der kan medvirke til et grundlag for, at havlitten og de andre dykænder forvaltes fornuftigt fremover - herunder at bestandene er så levedygtige, at der kan drives jagt på dem.

- Ole Noe