Ny folder præsenterer Schweiss-registret

Tirsdag, 24. feb 2015

Naturstyrelsens Schweiss-sekretariatet har netop udgivet en informationsfolder om Schweiss-registret. Folderen er på 12 sider og beskriver opbygning af Schweiss-registret og ikke mindst de 195 hundeføreres arbejde med at hjælpe trafikanter, når det påkørte stykke vildt er flygtet fra vejanlægget.

Men folderens fokus er, lige som Schweiss-registrets kernefokus, på håndtering af de jagtrelaterede eftersøgninger.

- Jeg er glad for, at der nu er en informationsfolder, hvor interesserede kan få mere viden om Schweiss-registret. De 195 legitimerede schweisshundeførere gør en stor frivillig indsat for at hjælpe bilister og jægere, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsens Schweissudvalg.

En af folderens mange nyttige informationer er, hvad man kan forvente, når man rekvirere en schweisshundefører. Det er nemt, og det er effektivt, men væsentligt af alt er, at det er det jagtetiske rigtige at gøre, når der skudt til et stykke klovbærende vildt, som ikke ligger umiddelbart forendt. Det er dog store lokale forskelle i antallet af rekvirereringer af schweisshundeførerne:

- De store geografiske forskelle i, hvor meget der eftersøges i forhold til vildtudbyttet, undrer mig! Når vi kan se, at der er en markant stærkere tradition for at bruge schweisshund i Jylland end på øerne, så bør vi jægere spørg os selv, hvad skyldes denne forskel? Jeg har ikke svaret, men jeg ønsker en lokaldebat af problemstillingen. Hvis det betyder, at jægerne på øerne skyder markant bedre end jyderne, skal vi jo tage fat her. Jeg kan dog frygte, at tallene snarere afspejler, at der på øerne ikke bruges schweisshund i det omfang som det reelle behov er, fortsætter Claus Lind Christensen.

Folderen beskriver entydigt, hvad jagtlovgivningen siger om eftersøgningsforpligtelsen: Når der ved jagt på klovbærende vildt konstateres tegn på træf, opstår der en juridisk forpligtelse til at få dyret eftersøgt. Som almindelig jæger, må man på eget jagtterræn selv eftersøge dyret i indtil 6 dagtimer efter skuddet. Er dyret ikke fundet indenfor den periode, skal der rekvireres en hundefører, der er optaget i Schweiss-registret.

Folderen kan findes elektronisk her

- Mads Flinterup