Natsigtekikkerter (f.eks. Nite-vision") stadig ikke tilladt til jagt og regulering i Danmark!"

Tirsdag, 19. maj 2015

I den seneste tid har der på sociale medier verseret rygter om, at brug af sigtemidler med elektronisk lysforstærkning er blevet tilladt, og flere forhandlere har annonceret med, at de nu er lovlige bl.a. til regulering af ræv. Dette er imidlertid IKKE korrekt!

Dette fremgår af § 11, nr. 3 i bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, der siger, at der til jagt ikke må anvendes: "elektronisk udstyr til lokalisering af vildtet, herunder varmesøgende apparater og apparater med elektronisk billedforstærkning...".

Også ved regulering af vildt efter vildtskadebekendtgørelsen gælder jagtlovens almindelige regler, med mindre andet direkte fremgår af bekendtgørelsen. Der er imidlertid ikke i vildtskadebekendtgørelsen givet mulighed for at anvende sigtemidler med elektroniske hjælpemidler, så heller ikke ved regulering er lysforstærkere p.t. tilladt.

Misforståelsen er formentlig opstået, fordi regulering af ræve i visse situationer nu må ske fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, men ved denne regulering må der IKKE anvendes kunstigt lys. Desuden må de invasive arter mink, mårhund, vaskebjørn, bisamrotte og sumpbæver reguleres fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, og ved denne regulering må anvendes kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet jf. § 11, nr. 4 i bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Denne bestemmelse indeholder imidlertid IKKE de elektroniske hjælpemidler, da disse som beskrevet ovenfor er nævnt i nr. 3.

På de sociale medier kan man desuden læse, at politiet har vurderet, at der i særlige tilfælde kan gives tilladelse til elektroniske sigtemidler i henhold til Våbencirkulærets § 8, og dette har nogle fortolket som om, at der kan give tilladelse til brug ved jagt/regulering, hvilket ikke er korrekt. Våbencirkulæret vedrører kun retten til at erhverve og besidde våben m.v., men ikke jagtlovgivningens bestemmelser om anvendelsen. Justitsministeriet har ganske rigtigt for ca. et halvt år siden accepteret jagt i udlandet som et anerkendelsesværdigt formål, hvilket betyder, at man i dag kan få tilladelse til f.eks. natkikkerter til montering på våben, såfremt de skal anvendes i udlandet. Dog kræves det, at man ved ansøgningen dokumenterer, at sigtemidlet skal og må anvendes i det pågældende land. Politiet er ud fra ovenstående i den senere tid begyndt at give tilladelse til, at jægere kan købe og besidde disse sigtemidler med henblik på jagt i udlandet, hvor dette er tilladt, og det kan have været medvirkende til misforståelsen om, at de nu er tilladt i Danmark.

Jagtlovgivningen i Danmark er imidlertid uændret, og det er derfor stadig ikke tilladt at bruge sigtemidler med elektroniske hjælpemidler til hverken jagt eller regulering i Danmark. Det er muligt at læse en udtalelse fra Guntex på deres Facebookside.