OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Miljø- og fødevareministeren: Jagt er en vigtig del af naturforvaltningen

Tekst: Morten Sinding-Jensen

I et eksklusivt interview med Danmarks Jægerforbund medio august lagde jagtens minister, Eva Kjer Hansen (V), op til, at der skal være bedre plads til landbrugserhvervet, samtidig med at naturen skal styrkes via en målrettet indsats. I den proces mener ministeren, at jægerne kan få en central rolle. Hele interviewet kan du læse i Jæger nr. 10.

Eva Kjer Hansens eksmand var ivrig jæger og gennem mange år aktiv i den lokale jagtforening, og derfor har den nye miljø- og fødevareminister et indgående kendskab til dansk jagt, vildt og natur.

– Jeg har ofte deltaget i samtaler om udsætning, fodring og generel vildtpleje, herunder etablering af hegn og andre konkrete naturplejetiltag, fortæller miljø- og fødevareministeren.

- Jægerne skal gøre endnu mere

I Danmarks Jægerforbund opfatter vi jagten som aktiv naturforvaltning både i forhold til afskydningen og naturindsatsen generelt. Det er miljø- og fødevareministeren helt enig i:

– Jagten bidrager positivt til forvaltningen af den danske natur, og jeg ser gerne, at jægerne gør endnu mere for naturen og dermed spiller en endnu større rolle i naturforvaltningen, f.eks. i forbindelse med etablering af vådområder og vildtplejetiltag i bred forstand.

Kendskab til markvildtprojektet

På spørgsmålet om kendskab til Jægerforbundets markvildtlavsprojekt, svarer Eva Kjer Hansen, at hun har fået en introduktion til projektet og er bekendt med, at ministeriet er glad for samarbejdet med Jægerforbundet om projektet, der er med til at løfte Naturstyrelsens forvaltningsplaner for harer og agerhøns.

 – For mig betyder det meget at kende både parterne på området og potentielle samarbejdspartnere, når jeg skal have afdækket, hvem der vil være med til at løfte udfordringen med en målrettet natur- og miljøindsats, understreger ministeren.

Målrettet naturpakke

Eva Kjer Hansen vil væk fra generelle virkemidler og i stedet gøre brug af mere målrettede tiltag.

- For eksempel vil jeg fjerne det generelle krav om randzoner, men samtidig lægge op til en frivillig ordning for randzoner mod en passende kompensation for landbruget, så det tiltag kan anvendes, hvor det er mest hensigtsmæssigt og dermed giver størst natur- og miljøeffekt.

- Et andet af virkemidlerne, som jeg vil tage i brug, er urørt skov – både i offentlig og privat regi. Minivådområder og græsarealer er andre virkemidler med stor naturværdi, hvorfor disse elementer naturligvis også skal være en del af værktøjskassen i naturpakken, påpeger ministeren.

Vil følge traditionen i VFR

På falderebet af den afsatte tid skal vi lige have ministerens holdning til Vildtforvaltningsrådet med.

– Så vidt jeg er orienteret, fungerer rådet godt, og jeg er da bestemt afhængig af Vildtforvaltningsrådets anbefalinger i spørgsmål om jagt, vildt og natur. Det er min klare intension, at jeg vil følge traditionen i Vildtforvaltningsrådet om, at når rådets medlemmer er kommet overens og fremlægger en anbefaling, så vil jeg følge den, altså så længe der er fornuft i anbefalingen, siger Eva Kjer Hansen med et glimt i øjet.

I forhold til opdræt og udsætning er ministeren klar i mælet:

- Det er en naturlig del af dansk jagt, og jeg er ikke i tvivl om, at det er med til at give jægerne og lodsejerne ekstra motivation til at lave natur- og vildtpleje, der jo kommer alle arter til gode.