Klart mandat til DJ's Hjortevildtudvalgs videre arbejde

Torsdag, 03. sep 2015

Jægerforbundets hovedbestyrelse gav onsdag den 2. september 2015 DJ's Hjortevildtudvalg et klart mandat til at bære deres indstilling til det fremadrettede arbejde videre til næste møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe.

DJ's Hjortevildtudvalg holdte møde den 24. august 2015 med det mål at udarbejde en fælles indstilling til DJ's hovedbestyrelse med DJ's forslag til det videre arbejde i den Nationale Hjortevildtgruppe. På mødet tog Hjortevildtudvalgets drøftelser udgangspunkt i Vildtforvaltningsrådets overordnede målsætninger for hjortevildtarbejdet:

  • At sikre en mere naturlig og dermed ligelig køns- og aldersfordeling af den danske kronvildtbestand.
  • At øge andelen af ældre (over otte år) og større (med over seks kg trofævægt) hjorte i bestanden.
  • At sikre en spredning af kronvildt til nye egne.
  • At sikre en mere etisk jagtudøvelse på kronvildtet

DJ's Hjortevildtudvalg er grundlæggende enige i Vildtforvaltningsrådets målsætninger, men da målsætningerne er udarbejdet tilbage i 2001, ser udvalget et behov for en konkretisering af disse i både Den Nationale Hjortevildtgruppe og i Vildtforvaltningsrådet. Udvalget anbefaler samtidig, at tempoet ikke forceres unødigt.

Herefter drøftede udvalget de skriftlige forslag, der er kommet fra blandt andet de regionale hjortevildtgrupper til den fremtidige kronvildtforvaltning. DJ's hjortevildtudvalg anerkender det store arbejde, der er lagt i de regionale hjortevildtgrupper og ser det som værende yderst positivt, at medlemmerne i de regionale grupper er nået til enighed om de indsendte forslag - på tværs af organisationer og interesser.

DJ's hjortevildtudvalg indstillede herefter, at DJ bakker op om de regionale hjortevildtgrupper fremsendte forslag om, at justeringer af jagttider er det vigtigste instrument i fremtidig hjortevildtforvaltning. Udvalget bakker også op om frivillige laug samt at afprøve laug i større skala. DJ's hjortevildtudvalg fastslår endvidere, at forslaget om ændrede arealkrav fremsat af skov- og landbrugets organisationer samt Danmarks Naturfredningsforening fortsat er uacceptabelt.

Alle har lige ret til jagten og vildtet, men alle har også et fælles ansvar for forvaltningen af vildtet, hvor vi alle skal blive bedre til at samarbejde over skel. Hjortevildtudvalgets indstilling blev godkendt af en enig hovedbestyrelse.

Processen herfra er, at Lars Jensen, Formand for Danmarks Jægerforbunds Hjortevildt­udvalg og medlem af Den Nationale Hjortevildtgruppe arbejder videre ud fra det mandat hovedbestyrelsen nu har givet. Den Nationale Hjortevildtgruppe mødes næste gang den 8. september 2015 og skal præsentere Vildtforvaltningsrådet for en løsningsmodel til den fremtidige hjortevildt forvaltning i december 2015.