Jyske oddere tager turen til Sjælland

Torsdag, 18. jun 2015

Tirsdag den 16. juni blev der skrevet faunamæssig Danmarkshistorie, da der blev udsat jyske oddere i det vestlige Sjælland. Den hårdt trængte odder-bestand på Sjælland har fået tilført 3 unge midtjyske oddere, der skal sikre frisk blod.

I mange år har odder-bestanden på Sjælland ført en hensygnende tilværelse. I vinteren 2005-2006 igangsatte Danmarks Naturfredningsforening, DMU og Zoologisk Museum derfor sammen en undersøgelse for at klarlægge, om der var flere oddere tilbage og i givet fald hvor mange.

- Fund af afføring og efterfølgende DNA analyser viste at 7-8 lorte var fra oddere. Men det gav ingen viden om, hvor mange oddere der reelt var. Ud fra den store spredning kunne vi dog regne ud, at der var flere oddere i området, fortæller biolog Bo Håkansson, DN.

- Om der er nogen i dag, ved vi ikke med sikkerhed, men der er fortsat rygter. Uanset hvad, så er bestanden sandsynligvis under den tærskel, hvor den vil kunne overleve. Med dette pilotprojekt håber vi - sagt på københavnsk vestegns maner - at give bestanden et "spark i røven", så den bogstaveligt talt får ny nyt blod.

Selv om projektet har så mange år på bagen, så er det først i år, at det hele falder på plads. Blandt andet har udbrud af hvalpesyge og cytoplasmose (en sygdom som bl.a. rammer mårdyr) i Jylland forsinket det, idet man naturligvis skulle være helt sikre på ikke at overføre sygdomme til Sjælland.

- Vi har haft fælder til at stå ved forskellige dambrug og private ejere, men uden det store held. Endelig fangede vi en odder hos en privat lodsejer, men den viste sig at have antistoffer i blodet, så den turde vi ikke anvende. Og en odder, vi fangede her for et par dage siden, vedblev at opføre sig meget stresset, så vi frygtede, at den havde unger, og satte den straks på fri fod igen, oplyser Bo Håkansson.

Alt klappede

Men pludselig lykkedes det, idet ikke færre end tre store odderunger blev fundet i mere eller mindre udmarvet tilstand i det midtjyske.

- Den første odder blev fundet i en kvægstald ved Brande i meget afkræftet tilstand. Den var groft sagt bare skind og ben, fortæller zoolog Morten Vissing, Aqua Akvarium og Dyrepark.

- Den anden blev opdaget af nogle børn ved Sejs Skole ved Silkeborg og blev fanget i en kasse i skolegården. Den tredje var kravlet ind i en lade ved Give, hentet af Falck og kørt til Aarhus Dyrehospital og derfra til os.

Alle tre oddere har været i karantæne på den såkaldte odderplejestation, som ligger afsondret fra andre bygninger på en skjult lokalitet. Morten Vissing og hans kollegaer har været omhyggelige med at undgå, at odderne har set dem, og dermed har risikeret at blive præget på mennesker. Man har ønsket at opretholde den totale vildskab.

- De har alle taget godt på under opholdet hos os, fortæller Morten Vissing.

- De har selv skullet fange levende småfisk, og det er gået over al forventning.

Brande-odderen vejede kun 3,2 kg, da vi fik den ind, men i løbet af to en halv uge tog den 1,7 kg på! En vægtforøgelse på over 50 procent. Alle tre oddere er blevet grundigt undersøgt. Blodprøver og prøver af deres afføring har bevist, at de alle tre er sunde og raske, og da samtlige tilladelser fra Naturstyrelsen og Veterinærinstituttet var i orden, så var vejen banet for at gå videre med projektet.

Tirsdag den 16. juni kom en specialist fra Holland, som bistår med at udstyre odderne med GPS-sendere, så man kan følge dyrenes færden. Professor Addy De Jongh er fra det hollandske odderprojekt. I Holland blev odderne erklæret uddøde i 1988, hvilket ifølge De Jongh skyldes faktorer som fiskenet, pesticider og tungmetaller, som gjorde dyrene sterile. Derfor er fx round-up blevet totalt forbudt i Holland, hvilket ifølge De Jongh nu også gælder hele Frankrig.

Folkelige protester over artens forsvinden førte til, at der i 2002 blev udsat i alt 30 oddere fra Letland og Rusland, og nu er bestanden i stadig stigning.

Skræddersyet seletøj

De tre store unger (født i 2014) blev indfanget i karantænevolieren og bedøvet af en dyrlæge. Herefter overtog De Jongh og hans hustru arbejdet med at udstyre hver enkelt odder med en slags skræddersyet læderseletøj, som skulle fastholde gps senderen på ryggen. Seletøjet blev omhyggeligt afmålt og tilpasset, hvorpå det blev popnittet sammen. Bo Håkansson medvirkede, så DN biologen måske selv kan mestre kunsten i fremtiden.

Det er meningen, at foreløbig yderligere en han og en hun skal sættes ud på Vestsjælland.

Derefter blev de tre oddere anbragt i kasser og kørt til det nordvestlige Sjælland, hvor de blev sluppet ud sidst på dagen. Oddere er udelukkende nataktive, og derfor var tidspunktet velvalgt.

15. juni Fonden støtter projektet med godt 300.000 kroner, oplyser Bo Håkansson.

Man kan følge projektet på Facebook gruppen "Projekt Odder".