Jagtens ministre er på plads

Mandag, 29. jun 2015

Lars Løkke Rasmussen har sat det hold, der skal løfte regeringsopgaverne i den kommende valgperiode. Han har også præsenteret det regeringsgrundlag, som skal forme det fremadrettede arbejde. Begge dele byder på både udfordringer og muligheder. Danmarks Jægerforbund er i arbejdstøjet og har inviteret til de første møder.

En ny regering betyder naturligvis ændringer for styringen i Danmark. Således også under den nye Venstre-regering, ledet af Lars Løkke Rasmussen, som byder på et samlet miljø- og fødevareministerium, en ny justitsminister og et regeringsgrundlag med relativt løse formuleringer på det grønne område.

Et samlet Miljø- og fødevareministerium

Tidligere har jagtens kerneområder hørt under både Miljøministeriet og Fødevareministeriet - alt efter sagernes natur. Sådan bliver det ikke fremadrettet. Den nyudpegede Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, har nemlig ansvaret for begge ressortområder. Det betyder i praksis, at hun har det overordnede ansvar for selve jagten og jagtlovgivningen. Derudover har hun ansvaret for hele landbrugslovgivningen og dermed lovgivningen for naturen i det åbne land.

Det tegner både muligheder og potentielle udfordringer:

- Det kan medføre en synergi i arbejdet med jagt og natur på styrelsesniveau, at begge områder er under det samme ministerium. Det kan også åbne for, at den pengekasse, der er på fødevareområdet, kan give nye muligheder på miljøområdet. Men der ligger den iboende fare, at ministeriet bliver for stort, og dermed ikke giver tilstrækkeligt fokus til de relevante områder for jagt og natur. Der vil vi som forbund være skarpe og holde ministeren op på jagtens dagsorden, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Justitsminister med arbejdsopgaver

En anden væsentlig samarbejdspartner for de danske jægere er den nye justitsminister, Søren Pind. Her venter jægerne med tre arbejdsopgaver, som ministeren allerede er blevet orienteret om.

For langt de fleste ligger den håbløse knivlov stadig frisk i erindringen. Og den skal selvfølgelig laves om, sådan at færrest muligt danskere kriminaliseres ved at eje en ganske almindelig foldekniv. Søren Pind er bekendt med sagen, og har blandt andet snakket med Claus Lind Christensen om det på Folkemødet på Bornholm i starten af junimåned.

Som en naturlig forlængelse af den mangelfulde arbejdsgang, der ligger bag hovsa-løsningen på knivområdet, arbejder Danmarks Jægerforbund også videre med ideen om et våbenråd, som et rådgivende organ til justitsministeren.

Det tredje punkt, som står på jægernes arbejdsliste til Søren Pind, er sagsbehandlingstiderne i Rigspolitiets to administrative centre. I regeringsgrundlaget er der skrevet ind, at...

"Regeringen i sommeren 2015 ekstraordinært [vil] afsætte midler, der skal nedbringe overarbejdspuklen i dansk politi."

(Regeringsgrundlaget, Sammen for fremtiden", s. 22).

Her vil Danmarks Jægerforbund gøre opmærksom på, at det er nærliggende for politikerne at tænke de uacceptable sagsbehandlingstider ind i planen.

Regeringsgrundlag indbyder til arbejdstøj

I regeringsgrundlaget er der også andre interessante paragraffer for de danske jægere. Blandt andet vil regeringen...

"Foretage et serviceeftersyn af Naturplan Danmark, herunder lempe den nuværende §3-beskyttelse af eng- og græsarealer, og i stedet udlægge statslig skov til biodiversitetsformål."

(Regeringsgrundlaget, "Sammen for fremtiden", s. 27).

I Danmarks Jægerforbund ønsker vi mest muligt jagt og natur både i det åbne landsskab og i skovene, derfor er vi ikke indstillet på, at man opprioriterer biodiversitet i en enkelt naturtype på bekostning af biodiversiteten i en anden. Vi er dog positivt indstillet over for, at man ser mere nuanceret på naturtyperne, og dermed har større mulighed for at behandle de enkelte typer optimalt.

Danmarks Jægerforbund ser også gode muligheder for at få naturen og jagten ind i skoledagen. Regeringsgrundlaget lægger nemlig op til et eftersyn af samspillet mellem fritid og skoletid, og her er det oplagt at gøre opmærksom på vores projekt "Vild mad i skolen".

- Jeg vil gerne på Danmarks Jægerforbunds vegne ønske tillykke til de to nye ministre med deres poster. Det bliver en valgperiode, der indbyder til, at vi kommer i arbejdstøjet. Men også en valgperiode der åbner for muligheden for at få prioriteret jagtens sag på en række områder. Det følger vi naturligvis op på i Danmarks Jægerforbund. Blandt andet har vi netop inviteret de to ministre til et introduktionsmøde, så vi kan lære hinanden at kende og begynde at se fremad, siger Claus Lind Christensen.

Du kan læse regeringsgrundlaget her.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen