Jagten fortsætter med at være en naturlig del af livet i Nivå Bugt

Fredag, 27. feb 2015

Der er et velfungerende reservatnetværk i Danmark, som baserer sig på videnskabelige undersøgelser og tællinger. Derfor lægger Danmarks Jægerforbund sig i kølvandet af Naturstyrelsen og konstaterer, at jagten forsat skal være en naturlig del af livet i Nivå Bugt, som har pladsen og bestandene til at understøtte den.

Bestemmelsen af det samlede antal reservater og placeringen af dem i Danmark er et resultat af grundige videnskabelige undersøgelser fra landets bedste forskere. Resultaterne fungerer og understøtter de Nordeuropæiske bestande af mange forskellige vildtarter. Danmarks Jægerforbund støtter dette arbejde, som er med til at sikre mest muligt jagt og natur uden for reservaterne.

Fra pynten ved Kronborg og sydover ad Sjællands Øresundskyst er der ét sted, hvor det er muligt for strandjægerne at drive jagt på fiskeriterritoriet nær kysten. Det sted er ved Nivå Bugt. Resten af strækningen er der jagtfrie zoner 500 meter fra kysten, da disse er byzone. De jagtfrie zoner er netop skabt for at undgå konfrontationer mellem jægere og byboerne.

I Nivå er den nærmeste nabo til det jagtbare område Fugleværnsfonden, der er stiftet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Der ligger ingen reservatbestemmelser eller lignende for området. Fugleværnsfonden mener, at tiden er inde til at forbyde den sidste jagt på Sjællands østkyst. Danmarks Jægerforbund konstaterer, at Naturstyrelsen ikke er af samme opfattelse, hvilket også fremgår af DOF's hjemmeside.

Naturstyrelsen såvel som DCE ved Aarhus Universitet arbejder løbende med de forskellige fugles træk- og rastemønstre og har ikke fundet grund til at udvide det eksisterende og velfungerende reservatnetværk med Fugleværnsfondens jorde ved Nivå Bugten.

Danmarks Jægerforbund er af samme holdning. Danmarks Jægerforbund har på mange områder et godt samarbejde med DOF og beklager derfor tonen i debatten og mellem de enkelte jægere og fuglekiggere i området.

Skovfoged Marie-Louise Olsen fra Fugleværnsfonden fortæller i artiklen på DOF's hjemmeside, at hun tror, at jægere færdes med våben på deres private jord. Er dette tilfældet, er det en ulovlighed og derfor en politisag. Danmarks Jægerforbund tager på det kraftigste afstand fra ulovligheder.

Danmarks natur nydes af mange forskellige naturinteresserede, og sådan er det også i Nivå Bugten.

- Vi er glade for det velfungerende reservatnetværk, som man fra myndighedernes side har fundet grundlag for i Danmark. Her kan fuglene finde ro og føde. Reservaterne er videnskabeligt funderet, og der er ikke fundet grundlag for at etablere et reservat i Nivå. Det står enhver lodsejer frit for at oprette et jagtfrit område på sin egen jord, men det skal efter vores opfattelse ikke betyde, at andre lovlige aktiviteter i et tilstødende område skal vige, siger Stig Egede Hansen, formand for trækvildtudvalget i Danmarks Jægerforbund.

- Kenneth Sletten Christensen