Jægerforbundet frifundet ved landsretten

Fredag, 28. aug 2015

Østre Landsret har i dag - den 28. august 2015 - afsagt dom i den erstatningssag, som tidligere formand Ole Roed Jakobsen har rejst mod Danmarks Jægerforbund. Landsretten frifandt Jægerforbundet for alle Roed Jakobsens krav.

Jægerforbundet blev også den 24. oktober 2014 ved Retten i Glostrup pure frifundet for alle de krav, Ole Roed Jakobsen havde gjort gældende. Denne dom ankede han efterfølgende og reducerede sine krav til at gælde feriegodtgørelse og godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt. Det er de resterende krav i erstatningssagen, som Østre Landsret i dag har tilkendegivet, at Jægerforbundet er frifundet for.

Retten i Glostrup frifandt Jægerforbundet i oktober 2014 for alle de krav Ole Roed Jakobsen på dette tidspunkt havde gjort gældende. Det var krav om at få udbetalt feriegodtgørelse, refusion af fasttelefoniudgifter, som hidrørte fra 2007-2009, godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt samt tortgodtgørelse i forbindelse med lukning af hans e-mail.

Jægerforbundet har af gode grunde fortsat gjort gældende, at man ikke betragtede Ole Roed Jakobsen som underlagt ferieloven, og at han derfor ikke kan gøre krav på at få udbetalt feriegodtgørelse. Dette standpunkt blev i øvrigt bekræftet af det såkaldte Feriekontor (i dag kontoret for rekruttering og fastholdelse), som blev inddraget i stridsspørgsmålet inden retssagen. Jægerforbundet gjorde endvidere gældende, at Ole Roed Jakobsen ikke er omfattet af ansættelsesbevisloven, og at der således ikke er hjemmel til at kræve godtgørelse for manglende kontrakt. Kravet om refusion af udgifter til fasttelefoni blev i øvrigt trukket tilbage af Roed Jakobsens advokat ved retsmødets begyndelse.

-Det er nu tre år siden Ole Roed Jakobsen stoppede som formand, så det er en lettelse, at vi ikke skal trækkes længere med denne sag, som, uanset hvor meget man prøver at skubbe den i baggrunden, alligevel ligger og murrer i baghovedet, men jeg er da glad for, at Jægerforbundet nu også har landsrettens ord for, at vi ikke har gjort noget forkert, siger formand Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Nu glæder jeg mig til at koncentrere mig om det, det handler om, nemlig at skabe de bedst mulige vilkår for jagten og vildtet i Danmark.