Internationale trækvildteksperter laver vejledning til verdens regeringer i Kalø

Onsdag, 15. apr 2015

Kort før påske afholdt en international gruppe af eksperter i trækvildt workshop i Kalø. Målet for workshoppen var at udarbejde en vejledning til samarbejde om trækvildt mellem nationer. Det er de første skridt i en lang arbejdsproces med at revidere den eksisterende internationale vejledning for en bæredygtig høst af trækkende vandfugle. Mødet var finansieret af Jægernes Naturfond, DCE ved Århus Universitet og La Fondation François Sommer.

Trækvildt kender i sagens natur ingen grænser - heller ikke mellem nationer. Derfor kræver forvaltningen af arterne også et bredt internationalt samarbejde, som det man har stablet på benene i African-Eurasian Waterbird Agreement, AEWA.

AEWA er en aftale mellem en række lande, der strækker sig fra det sydligste Afrika, over dele af Mellemøsten og til det nordligste Europa. Aftalen omhandler vandfuglene, der udnytter naturen over hele deres trækrute og på tværs af forskellige menneskelige kulturer.

Til møde i Kalø

Før påsken var Kalø for en stund centrum for det videnskabelige arbejde, der ligger til grund for, at det overhovedet er muligt at forvalte vandfugle på tværs af mange nationer. Alt sammen gjort muligt af blandt andet en finansiering fra Jægernes Naturfond og et stort benarbejde fra Jesper Madsen, Århus Universitet, der er formand for arbejdsgruppen.

På workshoppen indledte forskerne arbejdet med at udarbejde fornyede vejledninger til, hvordan lande kan samarbejde på tværs af grænser og kulturer om at sikre en bæredygtig høst af arterne ud fra retningslinjerne i AEWA-aftalen. Forskerne arbejder blandt andet på, at adaptiv forvaltning kommer til at stå som et centralt begreb for fremtidens arbejde. Det sker med det dansk/norske samarbejde om forvaltningen af den kortnæbbede gås som forbillede.

Stolthed i Jægerforbundet

Danmark var repræsenteret af medarbejdere fra Århus Universitet samt Ole Noe, der er sektionschef i Danmarks Jægerforbund. Her er der stor tilfredshed med, at arbejdet med vejledningerne er kommet godt i gang:

- Et internationalt samarbejde er essentielt for, at jagten på trækvildt kan foregå på et bæredygtigt grundlag. Derfor er vi rigtig godt tilfredse med, at arbejdet nu er skudt i gang - og så med et internationalt snit. Jeg er stolt af, at Jægernes Naturfond kan være med til at sikre, at det her arbejde bliver gjort på det her niveau, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Ekspertgruppens arbejde bygger på en netop udgivet rapport fra International Wetlands, som kan læses her.

- Kenneth Sletten Christensen