Ingen ændringer i jagtmulighederne på duer

Onsdag, 02. sep 2015

Danske jægere har ingen interesse i at se vildtarter blive så talrige, at de betegnes som skadedyr. Derfor ønsker Danmarks Jægerforbund, at jagttiden på ringdue udvides, så bestanden kan holdes på et passende niveau. Der sker dog ingen ændringer i den netop startede jagtsæson, så DJ opfordrer til, at jægerne tager de fornødne hensyn i forbindelse med regulering.

I kølvandet på en historie, som DR bragte i oktober sidste år om dueunger, der dør på rederne, bad ministeren om en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet. Dette arbejde nærmer sig nu sin afslutning.

Ændringer på vej

En arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet har siden december 2014 arbejdet på en ny model for forvaltningen af ringduer i Danmark. Som mange andre aktiviteter blev gruppens arbejde imidlertid udsat i forbindelse med folketingsvalget i juni, og derfor kan der tidligst indføres ændringer fra 2016.

Processen er dog allerede godt i gang, og der er ingen grund til at udskyde beslutningen, selvom den ikke får effekt i den kommende jagtsæson. Danmarks Jægerforbund arbejder for at udvide jagttiden på ringdue i overensstemmelse med den viden, vi har om duerne, således at en udvidet jagttid vil være både etisk og biologisk forsvarlig. Vi arbejder således på at udvide jagttiden ind i oktober og februar, hvor antallet af ynglende duer er lavt.

Forskel på september og oktober

Selvom jægerne primært ønsker jagttid frem for reguleringsmuligheder, så hjælper jægerne gerne til i de tilfælde, hvor en lodsejer har problemer - f.eks. med markskader forårsaget af ringduer. Regulering gennemføres ikke for jægerens skyld, men for at tage hånd om et problem. Denne holdning er naturligvis den samme, uanset om reguleringen foregår i september eller oktober, men idet kun få duer yngler i oktober, så er risikoen for at efterlade unger i rederne langt større i september.

De relativt få duer, der yngler meget sent og meget tidligt på sæsonen, vil ofte yngle i eller nær de større byer. Hensynet til eventuel yngel bør dermed have særligt fokus i bynære områder. Det bør indgå i overvejelserne, når regulering af skadevoldende individer planlægges.

Opfordring til jægerne

Stig Egede Hansen, formand for trækvildtudvalget, udtaler:

- For at undgå at et større antal unger efterlades i reden ved bortregulering af forældrefuglene, anbefaler Danmarks Jægerforbund, at der ved regulering af ringduer især i september tages de nødvendige hensyn. Fokus bør være på, at reguleringen foregår på en så etisk forsvarlig måde som muligt. Dette kan ske ved at skyde til fugle i flok og ved primært at regulere ungfugle. Det er muligt at udvælge unger i flokkene på grund af deres manglende hvide halspletter og lidt mørkere og spinklere udseende.