Idéer til morgendagens hjortevildtforvaltning

Torsdag, 23. jul 2015

Debatten om, hvilke rammer lodsejere og jægere fremover får til at kunne gå på jagt efter det store hjortevildt, er i fuld gang landet over. Tonen er skarp, mange har svært ved at skille egne jagtinteresser ad fra de overordnede hensyn, som Vildtforvaltningsrådet har udtrykt, der skal tages.

Der stilles spørgsmålstegn ved fakta, og drøftelserne tager ofte udgangspunkt i det værste, man kan forestille sig, der kan ske, fremfor at bruge kræfterne konstruktivt til at hjælpe med at finde løsninger på udfordringerne. Følelserne sidder med andre ord uden på camouflagejakken. Lars Jensen, hovedbestyrelsesmedlem, formand for Hjortevildtudvalget og for Den Nationale Hjortevildtgruppe, siger:

- Jeg vil gerne invitere alle vores medlemmer, der har interesse for det store hjortevildt, til at bidrage med idéer til, hvordan vi som jægere kan tage vores del af ansvaret for at hjortevildtet igen kommer i en fornuftig balance på kønsfordeling, aldersfordeling og geografisk udbredelse.

Og Lars Jensen fortsætter:

- Det er en unik mulighed vi har de næste måneder til at påvirke den udredningsproces, som Vildtforvaltningsrådet har bedt Den Nationale Hjortevildtgruppe om at forestå. Vi har modtaget en del forslag fra enkelt medlemmer og grupper, blandt andet fra Den Regionale Hjortevildtgruppe i Nordjylland, men der er plads til flere. - Og alt, hvad vi får og har fået vil naturligvis indgå i arbejdet.

Gruppen skal aflevere sin indstilling til december. Du kan sende dine forslag ind direkte til os på post@jaegerne.dk eller til din lokale repræsentant i din regionale hjortevildtgruppe. Navne på denne kan findes på dette link: http://www.hjortevildt.dk

Vi vil så i de kommende uger samle spørgsmål og svar op fra sommerens debat samt svare på de indsendte.

 Afslutningsvis siger Lars Jensen, at

- ingen skal være i tvivl om, at Danmarks Jægerforbund arbejder for at varetage medlemmernes interesser så godt det overhovedet kan lade sig gøre både på kort, mellem og lang sigt. Vi vil jo have mest mulig jagt og natur! Hvis de drøftede hjortevildtlav bliver en realitet til sin tid, så kæmper vi naturligvis for de bedst mulige vilkår for vores medlemmerne, uanset om de i givet fald bliver medlem af et lav eller ej.

Vil du gerne vide mere om, hvad forvaltningsudfordringerne er ved hjortevildtet, samt hvad de mulige løsninger kan være, så gå ind på www.hjortevildt.dk og læs notatet herom.