Hverken for varmt, for koldt eller for vådt - FM i jagthorn 2015

Mandag, 22. jun 2015

Som altid under disse mesterskaber var rammerne charmerende, da Danmarks Jægerforbunds forbundsmesterskab i jagthorn 2015 løb af stablen lørdag den 30. maj - denne gang på skønne Fyn.

Et minuts stilhed

Efter morgenens fællesblæsning tog nyligt tiltrådte jagthornsudvalgsformand under DJ, Bjarne Rasmussen, ordet og bød velkommen.

- Siden vi sidst var samlet, har vi desværre mistet gode kammerater og jagthornsblæsere. Jeg vil gerne, at vi holder et minuts stilhed for at mindes dem, sagde han.

Det blev et øjeblik i respektfuld andægtighed, men også - og ganske sikkert i de bortgåedes ånd - sidste stille stund den dag.

I solo A-klassen for Fürst Pless blæste Ole Hansen fra kreds 6 sig op i næste års M-klasse. Det samme gjorde Boris Munch Larsen fra kreds 3.

I solo M-klassen for Parforse fordelte klassens to deltagere Jørgen B. Hansen fra kreds 6 og Birgitte Sandelin samme kreds de to pladser. Det blev til 1424 point og dermed guld til Hansen, mens Sandelin blæste sig til 1260 point.

Anderledes spændende var det med de ni deltagere i A-klassen for Parforce, hvor Lars Hindkjær fra kreds 4 blæste sig til guldet, foran Henrik Kjærside fra kreds 6. På tredjepladsen sørgede Poul Sigh for at den sidste af klassens medaljer kunne finde vej til østjyske kreds 3.

Mester for tredje gang

På trods af stor koncentration klarede sidste års forbundsmester i solo M-klassen for Fürst Pless, Leif Nørgård, sig med 1244 point kun middelgodt i det stærke felt og endte lige uden for en podieplads.

- Jeg har aldrig rystet så meget som i år, og når man ryster, ryger sikkerheden altså, forklarede han efter sin præstation og understregede, at der er stor forskel på, om man blæser for at vinde en titel eller for at forsvare den.

Peter Lund Koefoed fra kreds 2 fremhævede sin klasse ved med 1372 point at tage M-klassens sølv i år, mens sidste års sølvinder, Lars Erik Larsen fra kreds 7 blæste sig til 1347 point og dermed en bronzeplads. I klassen brilierede forbundsmester i både 2007 og 2011, Morten Fabrin, fra kreds 3 dog i en sådan grad, at han med 1415 point snuppede guldet foran det stærke felt - og dermed blev forbundsmester for tredje gang.

Tak til de frivillige

I A-klassen for grupper slog Aabyblæserne fra kreds 1 lige akkurat Plesshorngruppen Roskilde fra kreds 7 med syv point - grupperne fik henholdsvis 1141 og 1134 point. På tredjepladsen blæste Jagthornblæserne Greve fra kreds 7 sig til 1084 point.

Sidste års vindere af A-klassen for grupper, Vadehavsblæserne, fik hård kamp i den eminente M-klasse for grupper. Gruppen fra det yderste vest måtte således nøjes med 2412 point og en syvendeplads. Langesøegnens jagthornlaug fra kreds 5 tog med 2591 point gruppe M-klassens bronze, mens Egedal Jagthorn fra kreds 7, der sidste år tog bronze, i år tog sølv med 2711 point. Broby Blæserne også fra kreds 5 tog ligeledes et spring op fra sidste års andenplads, da de med 2767 point blæste sig til titlen som forbundsmestrer i gruppe M-klassen 2015.

I gruppe Es-horn deltog to grupper, og også her tog Broby Blæserne guld med 1282 point, mens Aalborg Jægerklub ES-hornsblæserer fra kreds 1 tog sølv med 1221 point.

Afslutningsvis takkede jagthornsudvalgsformanden alle blæsere og dommere for flotte præstationer. Derefter takkede han Kammerherre Henri Hage, som stillede herregården Kærgaards smukke omgivelser til rådighed. Og så takkede han Ejby-Harndrup og Omegns Jagtforening:

- Uden de frivilliges store arbejde og helt igennem fantastiske engagement ville det ikke have været muligt at afvikle et så stort arrangement som dette - jeg synes alt fungerede, og at selve afviklingen forløb super godt . tak for det, sluttede han og ønskede alt godt frem mod det næste mesterskab - det 25.ende i rækken!

Tekst og foto: Thomas Lindy Nissen

Beklagelig fejl i pointudregning:

Under afviklingen af forbundsmesterskabet 2015 var der desværre indtruffet nogle fejl i forbindelse med pointudregningen. Fejlen bestod i, at der ved udregning af pointsummen ved klang og intonation samt ved noderigtighed og musikalitet, skal ganges med en faktor 7. Denne faktor blev desværre ikke anvendt, hvorfor der var anledning til placeringsændringer i nogle klasser.

De klasser hvori der var ændringer til 1., 2. og 3. pladserne, blev de involverede personer kontaktet direkte af jagthornsudvalgsformanden.

Jagthornsudvalgsformanden og sekretariatet beklager meget fejlen og vil sikre, at dette ikke sker igen.

Redaktionen har modtaget følgende udtalelse fra udvalget:

Redegørelse fra jagthornsudvalget vedr. pointfejl ved forbundsmesterskabet 2015

Jagthornsudvalget afholdte d.17-6-2015 ekstra ordinært møde med det formål at udrede hvad der gik galt i forbindelse med point beregningen til forbundsmesterskabet 2015. Udvalget fik klarlagt fejlene, og måtte konstaterer at det var menneskelige fejl som var årsag til at beregningen var forkert. Dette gjorde at udvalget støttede op om den udtalelse som allerede er givet på hjemmesiden. Udvalget konkluderede at det er hele udvalget som bære ansvaret for at fejlen ikke blev opdaget i tide. Til vores september møde vil nye procedure blive gennemgået, for at sikre det ikke vil kunne gentage sig. P

va. Jagthornsudvalget

Bjarne Rasmussen

Jagthornsudvalgsformand.