Husk emner til Naturprisen 2015

Fredag, 06. mar 2015

Husk at der er åbnet for indstillinger til Naturprisen 2015. I år er temaet den brede natur. Indstillingsskemaet finder du på Jægerforbundets hjemmeside, og det skal udfyldes elektronisk. I år er der krav om, at der medsendes minimum tre fotos til indstillingen. Landsvinderen belønnes med en pengepræmie på kr. 20.000. Måske det var noget for dig?

Hvorfor uddeler Danmarks Jægerforbund en Naturpris?

Svaret er egentligt enkelt. Det gør vi fordi, vi ønsker at sikre og forbedre det naturgivne grundlag for jagten. Den kandidat, der vælges til at modtage prisen håber vi kan stå som inspiration for andre lodsejere, som ønsker at gøre en indsats for naturen og vildtet på deres arealer. Alle lodsejere har mulighed for at komme i betragtning til prisen - også dig.

15. juni 2015

Vi lukker for indstillinger den 15 juni 2015. Herefter får de respektive kredse besked om hvilke kandidater, der har meldt sig i deres kreds. I hver kreds er det den frivillige vildtplejerådgiver og to kredsbestyrelsesmedlemmer, der finde og kårer kredsvinderen medio juni.

Kredsvinderen får et gavekort til frø fra DLF Trifolium på en værdi af kr. 1.000.

Kredsvinderne går herfra videre til den landsdækkende del, hvor en komite finder vinden af Naturprisen 2015 og dermed modtager præmien på de kr. 20.000. Landsvinderen udnævnes medio september.

Naturprisen har et bredt sigte og du kan søge uanset hvilken naturtype dit projekt repræsenterer.Vi ser frem til at modtage din indstilling, og husk at supplere med minimum tre fotos af projektet.