Hul igennem til NaturErhvervstyrelsen

Fredag, 20. feb 2015

Danmarks Jægerforbund fik på torsdagens møde med NaturErhvervstyrelsen forklaret, at styrelsen er ved at tabe en historisk mulighed på gulvet for at forbedre biodiversiteten i landbrugslandet. DJ's formand kalder mødet et gennembrud.

Det lykkedes i går Danmarks Jægerforbund at forklare NaturErhvervstyrelsen, at den er tæt på at implementere en tolkning af EU's arealstøtteregler på en måde, som er yderst uhensigtsmæssig for biodiversiteten i landbrugslandet.

- Det er på et hængende hår, at de nu er begyndt at lytte til os i NaturErhvervstyrelsen. De nye regler gælder fra i år, og de vil i deres nuværende form være direkte ødelæggende for den igangværende forvaltningsindsats for biodiversiteten i vores agerland, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.

Faglig støtte fra DJ

Han er dog igen optimist oven på det positive møde med styrelsen, hvor han mødte en ægte vilje til at lytte til jægerforbundets bekymringer og forslag til koordinering af reglerne.

- Der blev lyttet, og styrelsen har lovet os, at man vil tage regelsættet med ned på værkstedet til et serviceeftersyn, og det vil jeg godt kvittere styrelsen for, tilføjer Claus Lind Christensen.

Danmarks Jægerforbund har tilbudt sin faglige bistand til dette vigtige arbejde. Det bliver i så fald jagtkonsulent Bent O. Rasmussen, der skal samarbejde med styrelsens embedsfolk. Han er en af folkene bag markvildtprojektet, og sammen med teamet af markvildtrådgivere fra Jagtens Hus oplever han dagligt, hvor altafgørende støttereglerne er for landmændenes vilje til at indføre naturhensyn i deres landbrugsdrift.

- Den jord, vi i markvildtprojektet forsøger at få landmanden til at lave plejetiltag på, er den samme, som landmanden først vil lægge ud som MFO-brak. Hvis der ikke bliver bedre muligheder for at lave biodiversitetsfremmende tiltag i MFO-brakken, ser fremtiden derfor meget sort ud for markvildtprojektet, fastslår Bent O. Rasmussen.

MFO står for MiljøFokusOmråder, og er et EU-bergreb. Du kan læse en introduktion under Sagen kort.

Direktør i NaturErhvervstyrelsen, Jette Petersen, har lovet, at der kommer et svar fra dem, om muligheden for at tilpasse reglerne, senest den 24. marts 2015.

Sagen kort

Medlemslandene i EU har besluttet, at EU's landbrugsstøtte i højere grad skal fremme biodiversiteten på landbrugsarealerne rundt om i de forskellige EU-lande. Derfor har EU lavet et nyt sæt regler for landbrugsstøtteordningerne, der skal implementeres i år. Heri har man indført et nyt begreb, der hedder MiljøFokusOmråder (MFO).

MFO-arealerne skal udgøre 5 procent af omdriftsjorden, og en af de arealtyper, der kan få status af MFO, er brakarealer. Denne nye MFO-brak er yderst interessant for markvildtforvaltningen, for her ligger et enormt potentiale for at give det danske agerland et kæmpe løft på livsgrundlaget for hele agerlandsfødekæden og dermed for biodiversiteten i det åbne land.

Danmarks Jægerforbund har derfor set frem mod de nye regler, men desværre har man i NaturErhverstyrelsen valgt at overføre de gamle GLM-regler for brak, så de også gælder for den nye MFO-brak. Formålet med de gamle brakregler var ikke at skabe natur, men at tage landbrugsjord ud af drift for at undgå overproduktion af fødevarer i EU.

Det er velkendt, at Danmark tidligere har fået en kæmpebøde af EU for at overtræde de gamle brakregler, så derfor har vi nu meget skrappe regler for, hvordan brakmarker skal behandles. Det er disse regler, der nu presses ned over MFO-brakken og giver en kedelig og artsfattig vegetation uden den ringeste naturmæssige værdi.

EU's nye MFO-brak er alene udlagt med det formål at fremme biodiversiteten. Men det vi får i Danmark er en biodiversitetsbrak, hvor biodiversiteten ikke er velkommen.

Problemet heri er dog ikke kun den manglende udnyttelse af en åbenlys mulighed for at hjælpe den trængte agerlandsfødekæde. Når landmanden tvinges til at lægge 5 procent af sin jord ud som MFO-arealer, vil grænsen for, hvor meget dyrkningsjord han kan afgive til naturformål med sikkerhed være nået. Lærkepletter, insektvolde, sprøjte- og gødningsfrie urtestriber samt kortslåede spor vil fremover blive meget sjældne syn i agerlandet, for landmanden udlægger i stedet disse arealer som tvungen MFO-brak.

Forudsætningerne for det arbejde, der i øjeblikket foregår omkring markvildtforvaltningen, er derfor stærkt truet, og hele markvildtprojektet dermed i fare for at blive ødelagt. Løsningen på hele problemet er imidlertid ualmindelig enkelt. Der skal blot gives tilladelse til, at rækken af de velkendte vildt- og bivenlige tiltag kan udføres på alle arealer udlagt som MFO-brak - altså også ud over den hidtidige 10 procent begrænsning. Muliggøres dette, kan landmænd i samarbejde med jægere, biavlere, fugleentusiaster og andre naturelskere etablere oaser af natur på MFO-arealerne, hvor biodiversiten kan stortrives.

Vi er mange, der med spænding ser frem til svaret fra NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere om potentialet i MFO-brak

Læs mere om vildtstribernes betydning for dyrelivet