Hold igen med saven

Fredag, 29. maj 2015

Det Internationale Råd for Jagt og Vildtbevarelse (CIC) har indført nye regler for opmåling af jagttrofæer. Fremover er det de samme opmålingsregler, der gælder over hele verden. Det betyder, at danske jægere skal holde igen med saven, hvis man vil have trofæerne opmålt.

Den vigtigste ændring for danske trofæjægere er, at der er kommet nye standarder for afsavning.

Det betyder, at den traditionelle danske afsavningstradition fremover vil give et fradrag i en opmålingssituation. Derfor anbefales det, at man fremover ikke afsaver kraniet, hvis man vil have opmålt sit trofæ, men venter med dette indtil opmålingen er udført af en certificeret CIC-opmåler.

Af Kim Lykke Jensen