Gå forberedt ind til bukkejagten

Fredag, 15. maj 2015

Bukkejagten er nu ikke langt væk, og mange jægere har forberedt sig grundigt på, hvordan de skal gribe sæsonen an. Men har du endnu ikke undersøgt, hvordan du får fat i dine nærmeste schweisshundeførere, er de kommende dages ventetid godt givet ud på at forberede dig til, at behovet for hjælp til eftersøgning kan opstå, når du mindst venter det.

For riffel- og buejægeren er den kommende jagtsæson imødeset med store forventninger og glæde. Jagten på den røde buk i det danske forår er noget særligt. Og for langt de fleste der har held til at komme på skudhold af bukken, afsluttes jagten med et perfekt skud. Men al jagt rummer også en risiko for et mindre perfekt skud. Jægerens kvaliteter defineres ikke af hans skydefærdigheder, men hvorledes han tager hånd om situationen efter skuddet. Den gode jæger tøver ikke, men rekvirerer en af landets cirka 190 legitimerede Schweisshundeførere, så snart det er erkendt, at bukken ikke ligger umiddelbart forendt.

I sidste sæsons bukkejagten havde schweisshundeførerne 4.290 eftersøgninger. I 60% af tilfældene konstaterede jægeren selv sikre tegn på, at bukken var truffet inden rekvireringen. I de resterende tilfælde kunne jægeren foranlediges til at tro at, der var skudt forbi, men lod tvivlen komme bukken til gode og bad om en kontroleftersøgning.

Kontroleftersøgninger giver sikkerhed

Kontroleftersøgningerne, som altså er eftersøgningen uden sikre tegn på træf, betaler sig. I mere end hver fjerde tilfælde fandt schweisshundeføreren den påskudte buk. Hyppigste årsag til at hundeføreren fandt bukken ved kontroleftersøgningerne var, at bukken var ramt perfekt på bladet. Af forskellige årsager har jægeren ikke selv konstateret, at bukken er ramt. Oftest har jægeren troet, at bukken stod et andet sted, end det viste sig at være tilfældet.

En anden årsag er, at man som jæger ikke erkender de tegn, som ligger på stedet, og for en rutineret schweisshundefører taler sit eget tydeligt sprog. I 106 tilfælde, hvor schweisshundeføreren fandt bukken ved en kontroleftersøgning, viste det sig, at bukken havde fået brækket et løb. Sådanne anskydninger efterlader ikke nødvendigvis mange tydelige tegn på træf.

I 9% af kontroleftersøgninger kom schweisshundeføreren frem til, at bukken var truffet, uden at hundeføreren og dennes hund kunne levere bukken. Dette tal vidner om, at det at rekvirere en schweishundefører ikke er garanti for, at bukken leveres. Schweiss-registrets hundeførere er garant for, at eftersøgningen løses kvalificeret.

Tålmodighed kan blive nødvendigt

Bukkejagten er en travl tid for landets hundeførere, men travlheden er størst i den første uge. Erfaringsmæssigt ligger 40% af samtlige bukkeeftersøgninger i sæsonens først uge. Det betyder også, at du kan risikere en smule ventetid, hvis du på premiere dagen skulle have behov for en schweisshund. Det kan naturligvis være frustrerende, når nu man gerne vil have afsluttet en træls situation, og man måske frygter, at en buk sidder og lider med for eksempel et brækket løb.

Fagligt set er det dog ofte en fordel, at der går tid fra påskydning til eftersøgningen iværksættes. Så slå koldt vand i blodet og kontakt schweisshundeføreren så snart du har erkendt behovet. Den enkelte schweisshundefører vil herefter sikre, at du får kvalificeret hjælp.

Med mindre du allerede kender de lokale schweisshundeførere, der hvor du driver jagt, så benyt lejligheden til at finde de nærmeste til dit jagtområde på www.schweiss.dk, inden behovet for eftersøgning måske opstår.

Knæk og bræk

- Mads Flinterup.