Forvaltningsplanen på kortnæbbet gås har nået sit mål

Onsdag, 17. jun 2015

For to år siden trådte en international adaptiv forvaltningsplan i kraft, som via øget jagttryk i Danmark og Norge skulle reducere bestanden af kortnæbbet gås, og dermed agere bremse for den hastigt voksende bestand og deraf følgende skader på landbrugsafgrøder og sårbar arktisk tundravegetation. Nu har bestanden nået det ønskede antal, og det er sket hurtigere end forskerne havde forventet.

I 2012 toppede bestanden af kortnæbbet gås, da den nåede 82.000 individer. Det medførte store skader på den følsomme arktiske tundravegetation på Svalbard, såvel som på afgrøder på gæssenes trækrute gennem Norge, Danmark og til Holland og Belgien. Derfor blev der lavet en adaptiv forvaltningsplan, hvor jagt i Danmark og Norge skal sikre at bestanden holdes på cirka 60.000 individer. Det betyder blandt andet, at jagten løbende reguleres, efter hvor tæt bestanden er på målet.

I den forgangne sæson medførte det, at jagttiden blev forlænget, så danske jægere kunne drive jagt på kortnæbbet gås på landjorden i januar måned 2015.

Det er denne forvaltningsplan, der allerede nu har medført, at bestanden har nået det ønskede mål. Det beretter DCE ved Aarhus Universitet, hvor professor Jesper Madsen koordinerer planen:

- Til alles overraskelse er målet nået allerede efter bare én jagtsæson med øget jagttryk. Hvorfor faldet er sket så brat, er endnu et åbent spørgsmål, og vi skal i gang med at revurdere de bestandsmodeller, som ligger bag vurderingerne, forklarer han.

Jagt og vejr har ført til succes

Netop den forlængede jagttid har danske gåsejægere benyttet sig af, da afskydningen af kortnæbbet gås er steget fra 9.200 i fjor til 13.200 i 2014/2015 sæsonen. Vingeindsamlingen viser, at halvdelen blev skudt i januar måned. Det vil altså sige, at jægerne har levet op til forskernes anbefalinger.

I tillæg til den øgede afskydning, kommer en halvsløj ynglesæson for gæssene. Artens ynglesucces afhænger blandt andet af vejrliget på Svalbard, hvor en sen snesmeltning kan forkorte ynglesæsonen. Sådan et forår har man registreret både i år og sidste år.

Adaptiv forvaltning

Forventningerne om endnu en kort ynglesæson har sammen med en simultan optælling af kortnæbbet gås i Danmark og Norge i starten af maj, medført at forskerne forventer, at der i den kommende jagtsæson kan skydes 6.700 gæs, hvis bestandsmålet skal opretholdes. Derfor er der lagt op til, at myndigheder og jagtorganisationerne i Danmark og Norge sætter sig sammen og tilpasser forvaltningen til den kommende jagtsæson. Det er første gang i europæisk vildtforvaltning, at lande enes indbyrdes om en fælles jagtforvaltning og sammen justerer jagttrykket.

I Danmarks Jægerforbund er man spændte på de nye prognoser:

- Vi har konstateret, at jægerne har skudt det antal gæs, som forskerne anbefalede. De nye tal, som overrasker, skal gerne føre til, at prognosemodellerne fremadrettet kan forbedres. De overraskende resultater tager vi til efterretning, og Danmarks Jægerforbund arbejder derfor på at finde et fornuftigt løsningsforslag, som vi vil fremlægge for Vildtforvaltningsrådet, siger Stig Egede Hansen, formand for trækvildtudvalget i Danmarks Jægerforbund.

Rapporten som beskriver bestandens status kan læses her. Nyheden kan findes på DCE's hjemmeside.

Af Kenneth Sletten Christensen