Følg ederfuglene på Christiansø direkte på webcam

Torsdag, 16. apr 2015

Nu har du alletiders mulighed for at følge med i ederfuglenes privatliv, når Ederfugle TV, som blandt andet støttes af Jægernes Naturfond og Danmarks Jægerforbund, åbner for livestreamen fra fem kameraer placeres på Christiansø.

Dansk ederfugleforskning på Christiansø, nordøst for Bornholm, har indsamlet og analyseret data om ynglende ederfugle i et halvt århundrede. De er blandt andet interesseret i fuglenes ynglesucces, sundhed og bestandsammensætning. For tiden er alle meget opsatte på at finde ud af, hvorfor bestanden er dalende, kønsratioen skæv og antallet af golde æg stigende.

Det er blandt andet disse spørgsmål, som Stud.Med.Vet. Svend Erik Garbus forsøger at kaste lys over i sit projekt. Samtidig med at han forsker i ederfuglene og søger svarene, deler han sine oplevelser med jer på www.jaegerforbundet.dk/ederfugle.

Udover LIVE-stream på jægerforbundets side, vil du på Ederfugle-TVs egen side kunne følge med i hans arbejde med fuglene og ophold på øen. (Vær opmærksom på at du kun kan se signalet på jægerforbundets side).

- Kenneth Sletten Christensen/Svend Erik Garbus