OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Efterudd. kreds 2 flyttet til feb. 2016

Kreds 2 og Danmarks Jægerforbund havde planlagt efteruddannelse af jagthundeinstruktører lørdag/søndag den 26. & 27. september 2015, som vi pga. manglende tilmelding desværre er nødt til at aflyse.

Kurset bliver i stedet afviklet lørdag/søndag den 20. & 21. februar 2016. Kurset er målrettet de nuværende instruktører i jeres jagthundeforeninger, og har til formål at give dem, ikke bare kendskab til, men også forståelse for, Danmarks Jægerforbunds instruktøruddannelse. Kurset skal endvidere danne grundlag for, at ny-uddannede og efteruddannede instruktører i fællesskab kan tilrettelægge et teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for hunde og hundeførere i foreningen. Har du eller andre spørgsmål angående kurset er I meget velkommen til at kontakte kursusleder Benny Green Jørgensen, tlf. 20737356 eller undertegnede. Kurset vil senere blive annonceret i JÆGER, ligesom der vil tilgå yderligere information til foreningerne.

Henrik Vestergaard Hove-Nielsen

Jagthundekonsulent

Tlf. 8188 0529, E-mail: hvh@jaegerne.dk