Efterudd. kreds 2 flyttet til feb. 2016

Kreds 2 og Danmarks Jægerforbund havde planlagt efteruddannelse af jagthundeinstruktører lørdag/søndag den 26. & 27. september 2015, som vi pga. manglende tilmelding desværre er nødt til at aflyse.

Kurset bliver i stedet afviklet lørdag/søndag den 20. & 21. februar 2016. Kurset er målrettet de nuværende instruktører i jeres jagthundeforeninger, og har til formål at give dem, ikke bare kendskab til, men også forståelse for, Danmarks Jægerforbunds instruktøruddannelse. Kurset skal endvidere danne grundlag for, at ny-uddannede og efteruddannede instruktører i fællesskab kan tilrettelægge et teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for hunde og hundeførere i foreningen. Har du eller andre spørgsmål angående kurset er I meget velkommen til at kontakte kursusleder Benny Green Jørgensen, tlf. 20737356 eller undertegnede. Kurset vil senere blive annonceret i JÆGER, ligesom der vil tilgå yderligere information til foreningerne.

Henrik Vestergaard Hove-Nielsen

Jagthundekonsulent

Tlf. 8188 0529, E-mail: hvh@jaegerne.dk