DJ: Samarbejde om hjortevildtet er vejen frem

Søndag, 12. jul 2015

Hjortevildtsforvaltningen har altid kunnet få meninger til at brydes, men desværre bliver debatten ofte taget på et grundlag et godt stykke fra sagens faktiske kendsgerninger. Den verserende debat om fremtidens hjortevildtsforvaltning, der udspringer af en nyhed den 11. juli 2015 på Netnatur.dk, er ingen undtagelse og kalder i den grad på en redegørelse for, hvad der er op og ned på processen.

På Danmarks Jægerforbunds repræsentantskabsmøde 2015 slog formand Claus Lind Christensen det fast, at... "i Danmarks Jægerforbund har vi en klar holdning til hjortevildtsforvaltningen. Der er ikke forskel på den lille og den store jordbesidder, alle har lige ret til jagten og vildtet, men alle har også et fælles ansvar for vores vildt, og her skal vi alle blive bedre til at samarbejde over skel, især i forhold til afskydningen af hjorte."

Til dette supplerer hovedbestyrelsesmedlem og formand for den nationale hjortevildtgruppe Lars Jensen, at Danmarks Jægerforbund ikke ønsker flere arealbegrænsninger, men vi ønsker mere samarbejde om hjortevildtforvaltningen.

Ingen beslutning endnu

På Netnatur kan man læse, at der er truffet aftale om flere arealbegrænsninger. Dette er ikke sandt. Det er derimod korrekt, at der for nuværende fra de øvrige organisationer i den nationale hjortevildtgruppe er stillet et forslag om arealbegrænsninger. Lars Jensen slår fast, at det er et forslag, men at der ikke er truffet aftaler i den nationale hjortevildtgruppe endnu.

Han tilføjer:

- I sidste ende er det op til det samlede Vildtforvaltningsråd at træffe beslutning om, hvad der skal indstilles til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Oprindelig var det planen, at spørgsmålet skulle være drøftet på Vildtforvaltningsrådets møde i september 2015, men Rådet har valgt at udskyde behandlingen af den opgave, som Rådet selv har pålagt den nationale hjortevildtgruppe, til decembermødet.

Hertil udtaler Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet, at han forventer, at hjortevildtgruppen fremlægger et resultat, der kan indfri de mål, Vildtforvaltningsrådet har formuleret for gruppens arbejde.

-Jeg forventer, at gruppen løse opgaven og kommer med en god og brugbar model for hele landet, udtaler Jan Eriksen.

Se målene for den nationale hjortevildtgruppes arbejde på www.hjortevildt.dk

Tag del i processen

I den nationale hjortevildtgruppe arbejdes der fortsat hen mod løsningen, og er der jægere, der vil bidrage til processen, så gentager Lars Jensen den opfordring, der er givet mange gange, nemlig at alle er velkommen til at sende forslag til, hvordan de opstillede mål kan nås.

- Samtidig opfordrer Lars Jensen jægere, der vil dybere ind i debatten, til at få organiseret et møde med den regionale hjortevildtformand, da debatten indeholder mange nuancer, som ofte er svære at håndtere skrifteligt. På Jægerforbundets hjemmeside finder du formændene for hjortevildtgrupperne.

- I Danmarks Jægerforbund arbejder vi på at sikre mest mulig jagt til flest mulige jægere. Samtidig ønsker vi en god forvaltning af hjortevildtet, så der kan nedlægges store og gamle hjorte af alle jægere i dette land. Her skal der ikke gøres forskel på, om man har adgang til et stort eller lille areal. Grundtanken er, at jagten skal ske ud fra et bæredygtigt grundlag uanset arealstørrelse, understreger Lars Jensen og tilføjer:

- Det, der p.t. konkret arbejdes med i den nationale hjortevildtgruppe, er en model, der skal sikre muligheder for alle, men deltager man i et lokalt forvaltningssamarbejde, kan det give flere muligheder til den enkelte jæger. Processen er som nævnt ikke tilendebragt, og der udestår derfor fortsat mange detaljer, men vi vil, efterhånden som processen skrider frem, orientere i den grad, det er muligt.

- Morten Sinding-Jensen