DJ-formand skal mødes med direktør i NaturErhvervstyrelsen

Fredag, 06. feb 2015

NaturErhvervstyrelsens tolkninger af arealstøtten til landmændene virker direkte mod regeringens målsætninger om mere biodiversitet i agerlandet. Derfor skal Claus Lind Christensen mødes med direktøren i NaturErhvervstyrelsen for at finde løsninger, der gavner biodiversiteten og dyrelivet.

NaturErhvervstyrelsens tolkninger af de dele af EU's landbrugsstøtteordninger, der er tiltænkt at skulle gavne biodiversiteten og dyrelivet i agerlandet, er uhensigtsmæssige.

Faktisk er styrelsens tolkning, ifølge Danmarks Jægerforbund, til direkte skade for biodiversiteten. Derfor skal formanden for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen mødes med direktøren for NaturErhvervstyrelsen, Jette Petersen, for at diskutere en anderledes og mere præcis tolkninger af EU's støtteregler, så de styrker og ikke forringer biodiversiteten i agerbruget.

- Jeg glæder mig over, at direktøren i NaturErhvervstyrelsen vil mødes med Danmarks Jægerforbund for at lytte til vores erfaringer og indsigt i, hvordan man opnår en god naturpleje i samarbejde med de danske landmænd. Jeg ser helt klart invitationen fra direktøren som et ønske om at finde fælles løsninger til gavn for biodiversiteten og dyrelivet i Danmark, siger Jens Venø Kjellerup, bestyrelsesmedlem og formand for Markvildtsudvalget i Danmarks Jægerforbund.

Claus Lind Christensen skal mødes med direktøren for NaturErhvervstyrelsen i uge 8.

- Torsten Lind Søndergaard