DJ diskuterede internationalt jagtpolitik i Schweiz

Fredag, 17. apr 2015

Danmarks Jægerforbund har i denne uge deltaget i FACE members meeting i Brunnen i Schweiz. Programmet har været tæt pakket med mange forskellige jagt- og organisationsrelaterede emner. Blandt andet har den stået på et sundhedstjek af EUs naturdirektiver, jagt som verdensarv og ny præsident.

Et af de helt store emner var det fitness check af de to naturdirektiver - fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet - som kommissæren på miljøområdet er blevet pålagt at gennemføre. Arbejdet er i fuld gang, og der indsamles pt. information om direktivernes implementering og effekt i de forskellige medlemslande. Næste skridt er en stor offentlig høring, hvor DJ vil opfordre så mange som muligt til at give deres mening til kende. Der kommer mere på hjemmesiden om dette inden længe.

Et møde som dette viser med stor tydelighed, at der er meget forskel på, hvordan direktiverne er implementeret i de forskellige lande, men også, at vi i Danmark har et rigtig godt grundlag for at arbejde konstruktivt med jagt som en naturlig og generelt accepteret del af naturforvaltningen. Dette er ikke et givet udgangspunkt og er bestemt ikke tilfældet i mange af de andre lande i Europa. Så det skal vi værne om og arbejde på at fastholde og forbedre yderligere.

Men der er også stor forskel på, hvordan vi går på jagt i Europa og på hvilke jagtformer og -metoder, vi synes er naturlige og gode. F.eks. kan det være svært for en dansker at forstå, at det er meget vigtigt, at der fortsat må fanges småfugle på limpinde eller skydes fugle på forårstræk, men vi skal huske, at det også gælder den anden vej. Det vi synes er det mest naturlige i verden, er det ikke nødvendigvis for en jæger fra det sydlige Europa.

Dette fører videre til det andet store emne på dagsordenen, nemlig muligheden for at få jagten anerkendt under UNESCO som en del af menneskets kulturarv, på samme måde som falkejagten er blevet. Dette kan, særligt i lande som ikke er begunstigede af en stor folkelig accept af og forståelse for jagten, som vi kender det i Danmark, være af stor betydning for de fremtidige muligheder for at gå på jagt.

For så vidt angår FACE som organisation, så står vi over for valg af en ny præsident. Dette vil kunne få stor betydning for det fremtidige arbejde med jagt i Europa, særligt i lyset af den store udfordring med evalueringen af naturdirektiverne. Derfor arbejdes der også aktivt fra dansk og nordisk side med at finde solide løsninger på dette.

- Elsebeth Braüner, Chef for Politik og Organisering, Danmarks Jægerforbund.