Distribution af magasinet Jæger

Mandag, 02. mar 2015

Jæger udkommer i over 76.000 eksemplarer 11 gange om året, og magasinet udsendes til Jægerforbundets medlemmer med enten Post Danmark eller Bladkompagniet. Vi har stort fokus på, at kvaliteten af Jæger er optimal. Det gælder naturligvis også leveringen.

Desværre hører vi hyppigt, at enkelte medlemmer oplever ikke at modtage magasinet rettidigt og i forventet kvalitet. Det er naturligvis ikke acceptabelt, og løsningen er altid at tage fat i Medlemsservice, så vi kan rette op på fejlen. Vi kan kun handle og rette op på eventuelle fejl, hvis vi bliver gjort opmærksomme på dem.

Hvordan leveres Jæger?

Bladkompagniet leverer Jæger til lidt over halvdelen af Jægerforbundets medlemmer. Bladkompagniets leveringer sker altid på en fast dag inden kl. 06.30 om morgenen.

De resterende magasiner leveres af Post Danmark, der kan strække leveringen over tre dage.

Magasinerne vil uanset leverandør blive leveret i modtagerens postkasse. I enkelte situationer hører vi, at magasinet leveres i avisrør eller kastes ud. Dette er en klar overtrædelse af den aftale, vi har med distributørerne, og det er naturligvis ikke acceptabelt.

Reklamationen er vigtig

Når et medlem henvender sig med en reklamation over manglende levering af Jæger, afhjælper vi fejlen på en af følgende måder:

  • Hvis magasinet er leveret via Bladkompagniet, vil der senest dagen efter reklamationen blive afsende et nyt magasin som brevpost fra Bladkompagniet. Samtidig vil buddet og dennes chef informeres om, at der er sket en omdelingsfejl på den konkrete adresse.
  • Hvis magasinet er leveret med Post Danmark, er det Medlemsservice, der eftersender et eksemplar, da Post Danmark ikke afhjælper fejlleveringer.

Muligt skift af distributør

Oplever et medlem gentagne problemer med leveringer fra Bladkompagniet, kan Medlemsservice hjælpe med at omlægge leveringen til Post Danmark. Af produktionstekniske grunde kan denne omlægning strække sig over 2 numre af Jæger, hvis ændringsønsket fremsættes umiddelbart efter vi har sendt modtagerlister til det næste nummer af Jæger.

Oplever et medlem gentagne problemer med leveringer fra Post Danmark er løsningen altid, at Medlemsservice eftersende et magasin og efterfølgende påtaler fejlen over for Post Danmark.

Kontakt Medlemsservice

Reklamationer over Jæger skal ske til Medlemsservice på tlf. 88 88 75 00 eller mail medl@jaegerne.dk. Husk at have dit medlemsnummer parat.