Din mening tæller

Tirsdag, 03. feb 2015

OPDATERET: Fristen for at svare på spørgeskemaet er udløbet, og vi vil bringe resultaterne, når de er færdigbearbejdede.

I Danmarks Jægerforbund er vi gået i gang med en grundlæggende opdatering af vores natursyn. Natursynet indeholder en beskrivelse af Danmarks Jægerforbunds værdier på en række spørgsmål, der vedrører natur, vildtforvaltning og jagt.

Vi håber, du vil bidrage til vores videre arbejde ved at besvare 35 spørgsmål.

Natursynet, som Danmarks Jægerforbund arbejder hen mod, hedder RASKnatur.

En natur der er Rig på naturoplevelser

En natur der er Autentisk

En natur der er Storslået

En natur der er Kompleks

Begrebet RASKnatur, der altså dækker over en række andre begreber, skal danne grundlaget i en demokratisk drøftelse blandt medlemmerne af Danmarks Jægerforbund. Drøftelsen skal munde ud i et egentligt natursyn, som det fremtidige arbejde i forbundet, skal tage sit udgangspunkt i.

Et af skridtene mod det endelige mål er nu sat igang: En undersøgelse der skal kortlægge medlemmernes meninger, sådan at de kan bringes med i det videre arbejde. Du kan læse mere om RASKnatur på www.rasknatur.dk.