OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. september 2015

Der er stadig penge i skydebanepuljen

Der er stadig midler at søge fra årets skydebanepulje, hvis den lokale flugtskydebane trænger til en kærlig hånd.

Naturstyrelsen har valgt at forlænge fristen til at søge om tilskud fra skydebanepuljen fra 1. oktober til 1. november. Tilskuddet kan søges af alle jagtforeninger, og pengene kan eksempelvis bruges til køb og installation af kastemaskiner til lerduer, støjskærme og bygninger til forskellige tekniske installationer.

- Med kravet om at skulle bestå en haglskydeprøve for at få jagttegn, så er der behov for at øge kapaciteten på flugtskydebanerne. Der er stadig penge tilbage i tilskudspuljen for 2016, selvom der er afsat et ekstaordinært stort beløb for at tilgodese det forventede øgede behov. Nu giver vi jagtforeningerne en ekstra måned til at få færdiggjort ansøgningerne, siger forstfuldmægtig Jacob Friis, Naturstyrelsen.

Skydebanepuljen finansieres af jagtegnsmidlerne. For 2016 er der afsat i alt 2,5 millioner kroner, som ikke kan overføres til næste års pulje.

Fra Danmarks Jægerforbund opfordrer vi også til, at man ansøger midlerne, så der kan tilbydes endnu bedre faciliteter til jægerne rundt i landet:

- Det er alletiders mulighed for at få moderniseret sin skydebane, at man kan søge penge i skydebanenpuljen. Så vi vil selvfølgelig opfordre alle til at søge puljen, der i år er hævet, så der er endnu mere at komme efter. Pengene kan jo for eksempel bruges til at udvide kapaciteten til jagttegnsaspiranterne, der skal træne til haglprøven, siger Jan Henrik Rygaard, skydebanekonsulent i Danmark Jægerforbund.

 Du finder ansøgningsskemaet til skydebanepuljen her.